Πότε αναμένεται να λειτουργήσει ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός συμβατικής ηλεκτρικής ενέργειας

Κανονικά και μέσα στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή και λειτουργία του πρώτου ιδιωτικού σταθμού συμβατικής ηλεκτρικής ενέργειας Power Energy Cyprus (PEC) που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2023.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της PEC, το κόστος της επένδυσης που θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια και δανεισμό από τις κυπριακές τράπεζες, θα ανέλθει σε 200 εκατ. ευρώ. Αναφέρει ότι η εταιρεία επιδιώκει να χρησιμοποιεί φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με τη ΔΕΦΑ να χρειάζεται 24 μήνες από την ημέρα έναρξης των εργασιών για την έλευση φυσικού αερίου.

Σημειώνει ότι σε περίπτωση που παρατηρηθεί μεγάλη καθυστέρηση στην έλευση φυσικού αερίου, θέλοντας να τηρηθεί το χρονοδιαγράμματα που τέθηκε θέσει, ο PEC θα προχωρήσει κανονικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ντίζελ. Ήδη, η εταιρεία έχει παραγγείλει 3 τουρμπίνες αερίου SGT–800 από τη Siemens, οι οποίες θα εγκατασταθούν στον σταθμό.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της PEC Γιώργο Χρυσοχό, το έργο αυτό είναι από τα μεγαλύτερα στον τομέα των υποδομών της Κύπρου και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου. Ο σταθμός θα λειτουργεί με σύγχρονη τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου με 3 αεροστρόβιλους που θα καταναλώνουν φυσικό αέριο.

Αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε, έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια για την έναρξη κατασκευής και εγκατάστασης των μηχανών που θα έχουν παραγωγικότητα 60%, κάτι που αναμένεται να μειώσει σημαντικά το κόστος ενέργειας της Κύπρου. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις ανάγκες της κατανάλωσης, ο σταθμός αυτός αναμένεται να καλύπτει το ένα τρίτο της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο.

Επίσης, η PEC έχει υπογράψει και αποδεχθεί τους προκαταρκτικούς όρους σύνδεσης του Διαχειριστή Δικτύου για τη σύνδεση με το Δίκτυο.

Αναφορικά με τη μέχρι σήμερα πορεία του εργασιών του έργου, ο κ. Χρυσοχός είπε ότι έχουν ολοκληρωθεί στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων όλες οι χωματουργικές εργασίες, ενώ έχουν κατασκευαστεί οι δεξαμενές πυροπροστασίας, δεξαμενή φύλαξης απιονισμένου και πόσιμου νερού, αντλιοστάσιο στη θάλασσα, κτίριο διαχείρισης και αποθήκες.

Επίσης έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την τοποθέτηση του υποθαλάσσιου σωλήνα που θα μεταφέρει νερό από ένα χιλιόμετρο μέσα από τη θάλασσα προς στον σταθμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ