Πότε θα αναρτηθεί ο ειδικός κατάλογος για τις εκλογές στις θρησκευτικές ομάδες

Στις 22 Μαρτίου και μέχρι το τέλος του μήνα το ΥΠΕΣ θα αναρτήσει τον ειδικό κατάλογο, που έχει ετοιμάσει για την εκλογή αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων, που θα διεξαχθεί ταυτόχρονα με τις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου.

Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει ότι ο ξεχωριστός αυτός κατάλογος θα αναρτηθεί για περίοδο δέκα ημερών για σκοπούς επιθεώρησης του και υποβολής τυχόν ενστάσεων, από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Η ανάρτηση του καταλόγου θα γίνει σε περίοπτα μέρη, στα κατά τόπους γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και στα γραφεία της Υπηρεσίας Εκλογών, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι εκλογείς που ανήκουν στις Θρησκευτικές Ομάδες των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων καλούνται από το ΥΠΕΣ να επιθεωρήσουν έγκαιρα τον εκλογικό κατάλογο της οικείας Θρησκευτικής Ομάδας και να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια παρίσταται ανάγκη, για τη συμπερίληψη του ονόματός τους ή για τη διόρθωση του καταλόγου, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν στην επικείμενη εκλογή του αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας, στην οποία ανήκουν.

Ο τελικός εκλογικός κατάλογος, αναφέρεται, θα καταρτισθεί μετά την ετοιμασία και συμπλήρωση του επόμενου συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2021. Στον τελικό εκλογικό κατάλογο θα περιληφθούν όλοι οι νέοι εκλογείς των οικείων Θρησκευτικών Ομάδων, που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημέρα των εκλογών, σημειώνεται. Η αίτηση για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβληθεί προηγουμένως και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τις 2 Απριλίου, καταλήγει η ανακοίνωση ου ΥΠΕΣ.

Πηγή: ΚΥΠΕ