Συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών στη Λεμεσό

Όλα τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών, που λειτουργούν είτε από ιδιώτες, είτε από μη κυβερνητικούς φορείς στην Επαρχία Λεμεσού, δύνανται να συνεχίσουν κανονικά την λειτουργία τους μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2021, νοουμένου ότι σε αυτά φοιτούν παιδιά σχολικής ηλικίας, των οποίων η φυσική παρουσία των γονιών / κηδεμόνων είναι απαραίτητη στον χώρο εργασίας τους.

Σε ανακοίνωσή τους, με αφορμή τα νέα μέτρα, που θα ισχύσουν από τις 16 Μαρτίου και αφορούν την αναστολή της λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων της επαρχίας Λεμεσού μέχρι τις 31 Μαρτίου, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διευκρινίζουν ότι για τη λειτουργία τους λαμβάνεται υπόψη το Υγειονομικό Πρωτόκολλο ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2020, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής.

Πηγή: ΚΥΠΕ