Τηρούν τα μέτρα οι επιχειρήσεις; Ιδού η απάντηση…

Συνεχίστηκαν την εβδομάδα 1-5 Μαρτίου οι στοχευμένοι έλεγχοι σε εργασιακούς χώρους σε όλες τις Επαρχίες από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, για τη διαπίστωση του βαθμού συμμόρφωσης των εργαζομένων και εργοδοτών στην υποχρέωση διενέργειας ελέγχου με rapid test.

Συγκεκριμένα, κατά την πιο πάνω περίοδο, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1,060 επιχειρήσεις και ελέγχθηκαν 3,406 εργαζόμενοι σε αυτές. Κατά την διάρκεια των ελέγχων, δεν διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις και δεν εκδόθηκαν εξώδικα πρόστιμα.

Με βάση τα ευρήματα και τις διαπιστώσεις των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε και πάλι συμμόρφωση εκ μέρους των εργαζομένων και των εργοδοτών.

Αναλυτικά ελέγχθηκαν 145 Κουρεία/Κομμωτήρια και 236 εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές, 51 ινστιτούτα αισθητικής και 78 εργαζόμενοι, 175 υπεραγορές/παντοπωλεία και 963 εργαζόμενοι και 121 περίπτερα και 255 εργαζόμενοι και 568 επιχειρήσεις τροφίμων και 1,874 εργαζόμενοι σε αυτές.

Οι έλεγχοι των Υγειονομικών Υπηρεσιών σε επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και καλούνται και πάλι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι όπως για ακόμα μια φορά επιδείξουν την μέγιστη συμμόρφωση.