Υπ.Εργασίας: Οι αποφάσεις σχετικά με τα Ειδικά Σχέδια για τον Μάρτιο

Δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID-19, για την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2021 μέχρι την 31η Μαρτίου 2021.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι Αποφάσεις αφορούν στα ακόλουθα Ειδικά Σχέδια:

1. Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Απόφαση Αρ. 97, Κ.Δ.Π. 121/2021),
2. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρεάζονται από τον Τουρισμό (Απόφαση Αρ. 98, Κ.Δ.Π. 122/2021),
3. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 99, Κ.Δ.Π. 123/2021),
4. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 100, Κ.Δ.Π. 124/2021),
5. Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων (Απόφαση Αρ. 101, Κ.Δ.Π. 125/2021),
6. Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση (Απόφαση Αρ. 102, Κ.Δ.Π. 126/2021),
7. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Λόγους Υγείας (Απόφαση Αρ. 103, Κ.Δ.Π. 127/2021) και
8. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών (Απόφαση Αρ. 104, Κ.Δ.Π. 128/2021).

Όπως αναφέρεται, θα ακολουθήσει σύντομα ανακοίνωση για την ανάρτηση των αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια Μαρτίου 2021.

Σημειώνεται, ότι όλοι όσοι εμπίπτουν στους δικαιούχους των Ειδικών Σχεδίων θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν νέα ηλεκτρονική αίτηση στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy για να λάβουν το σχετικό επίδομα για την περίοδο Μαρτίου εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί, νοουμένου ότι πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις.

Τονίζεται ότι για να είναι εφικτή η καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων θα πρέπει να υποβληθεί και η κατάλληλη Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού που αναφέρεται στην κάθε αίτηση, νοουμένου ότι δεν έχει ήδη υποβληθεί και επιβεβαιωθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ