Δίωρη στάση εργασίας για το Ωρομίσθιο Προσωπικό του ΟΚΥπΥ

Σε δίωρη στάση εργασίας κατέρχεται σήμερα το Ωρομίσθιο Προσωπικό, που στελεχώνει τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Η στάση εργασίας, όπως είχαν ανακοινώσει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ωρών 11:30 και 13:30.

Οι συντεχνίες αναφέρουν ως λόγους της στάσης εργασίας την «εμμονή του ΟΚΥπΥ να μην εφαρμόζει ίση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων και να καταστρατηγεί τους όρους και κανονισμούς απασχόλησης του Ωρομίσθιου Προσωπικού» και σημειώνουν ότι «οι επανειλημμένες προσπάθειες των συνδικαλιστικών οργανώσεων για εφαρμογή ίσης μεταχείρισης, και τήρησης των όρων απασχόλησης του Ωρομίσθιου Προσωπικού προσκρούουν στην εμμονή του ΟΚΥπΥ να αμφισβητεί τις υποχρεώσεις που έχει ως εργοδότης».

Τη στήριξη της στη δίωρη στάση εργασίας εξέφρασε σε ανακοίνωσή της Συντεχνία του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού ΔΕΕΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, η οποία κάλεσε τα μέλη της να στηρίξουν τη στάση εργασίας και απεύθυνε έκκληση στον ΟΚΥπΥ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργεί η ανεπαρκής στελέχωση προσωπικού και οι οργανωτικές δυσλειτουργίες σε επίπεδο εργασιακών θεμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ