Μείωση €19,7 εκ. στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα €994,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 σε σύγκριση με €1.014,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, καταγράφοντας μείωση €19,7 εκ. σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 ήταν €1.327,6 εκ. σε σύγκριση με €1.453,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020, σημειώνοντας μείωση 8,6%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 ήταν €333,2 εκ. σε σύγκριση με €438,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020, σημειώνοντας μείωση 24,1%.

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, τον Φεβρουάριο 2021 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €733,2 εκ. σε σύγκριση με €752,7 εκ. τον Φεβρουάριο 2020, καταγράφοντας μείωση 2,6%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Φεβρουάριο 2021 ήταν €367,6 εκ. και από τρίτες χώρες €365,6 εκ. σε σύγκριση με €374,1 εκ. και €378,6 εκ. αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2020.

Οι εισαγωγές τον Φεβρουάριο 2021 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και αεροσκάφη), συνολικής αξίας €220,9 εκ. έναντι €223,0 εκ. τον Φεβρουάριο 2020

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Φεβρουάριο 2021 ήταν €177,9 εκ. σε σύγκριση με €218,3 εκ. τον Φεβρουάριο 2020, σημειώνοντας μείωση 18,5%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Φεβρουάριο 2021 ήταν €57,4 εκ. και προς τρίτες χώρες €120,4 εκ., σε σύγκριση με €73,4 εκ. και €144,9 εκ. αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2020. Οι εξαγωγές τον Φεβρουάριο 2021 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €30,5 εκ. έναντι €56,7 εκ. τον Φεβρουάριο 2020

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία για τον Ιανουάριο 2021, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €594,4 εκ. τον Ιανουάριο 2021 σε σύγκριση με €700,3 εκ. τον Ιανουάριο 2020, σημειώνοντας μείωση 15,1 %.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιανουάριο 2021 ήταν €85,8 εκ. σε σύγκριση με €106,8 εκ. τον Ιανουάριο 2020, καταγράφοντας μείωση 19,7%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιανουάριο 2021 ανήλθε σε €76,8 εκ. σε σύγκριση με €98,5 εκ. τον Ιανουάριο 2020, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Ιανουάριο 2021 ανήλθε στα €7,6 εκ. έναντι €6,1 εκ. τον Ιανουάριο 2020.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιανουάριο 2021 ήταν €69,5 εκ. σε σύγκριση με €113,7 εκ. τον Ιανουάριο 2020, σημειώνοντας μείωση 38,9%.

Πηγή: ΚΥΠΕ