Μείωση πληθωρισμού 1,4% το πρώτο τρίμηνο του 2021

Μείωση της τάξης του 1,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τον Μάρτιο η μείωση ήταν 0,7%.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Μάρτιο 2021 αυξήθηκε κατά 1,29 μονάδες και έφτασε στις 100,61 μονάδες σε σύγκριση με 99,32 μονάδες τον Φεβρουάριο 2021. Ο πληθωρισμός τον Μάρτιο 2021 μειώθηκε με ρυθμό 0,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, ο ΔΤΚ σημείωσε μείωση 1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2020, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-4,7%) και Επικοινωνίες (-3,9%).

Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2021, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (10,7%).

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-4,7%), Επικοινωνίες (-3,9%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-3,8%).

Σε μονάδες τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2021 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-0,59) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,42) ενώ θετική επίπτωση είχαν οι Μεταφορές (0,32).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχαν οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (0,69) και Μεταφορές (0,41).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2021 σε σύγκριση με το δείκτη του Μαρτίου 2020 είχε ο ηλεκτρισμός (-0,66) και τα φρέσκα λαχανικά (-0,25). (Πίνακας 4)

Παράλληλα, τα είδη ένδυσης (0,49) και τα πετρελαιοειδή (0,35) είχαν την μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ