Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Μηχανογραφικών Συστημάτων Τμήματος Φορολογίας

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των μηχανογραφικών του συστημάτων θα έχει αύριο Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, το Τμήμα Φορολογίας λόγω εργασιών αναβάθμισης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση η διακοπή θα γίνει μεταξύ των ωρών 8:30π.μ. και 10:30π.μ. και ενδέχεται να υπάρξει προσωρινή διακοπή στα πιο κάτω Μηχανογραφικά Συστήματα: Φορολογική Πύλη, Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας (ΑΡΙΑΔΝΗ) /Φορολογικά, TAXISnet – Εγγραφή ΦΠΑ, Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών VIES.

Πηγή: ΚΥΠΕ