Σε τεχνικές διαβουλεύσεις πλέον Κύπρος και Κομισιόν για τις κυπριακές προτάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις του Υπουργείου Οικονομικών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις λεπτομέρειες, πλέον, των διαφόρων έργων και μεταρρυθμίσεων, που έχουν προταθεί από το Υπουργείο, συνολικού κόστους περίπου €1,2 δισεκατομμυρίων, για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Recovery and Resilience Facility – Next Generation EU) την περίοδο 2021 – 2026.

Εντός του 2021, η Κύπρος θα λάβει ένα ποσό, ως προκαταβολή, ύψους περίπου €120 εκατομμυρίων.

Συγκεκριμένα, αρμόδια πηγή του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι έχει γίνει ήδη ένας πρώτος κύκλος διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος άρχισε από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν στάλθηκε το αρχικό κείμενο προτάσεων της Κύπρου, προσθέτοντας ότι κατά τον πρώτο κύκλο διαβουλεύσεων εξετάστηκαν, κυρίως τα σημαντικά έργα και μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να ενταχθούν στο κείμενο προτάσεων και «σήμερα διεξάγεται ένας δεύτερος κύκλος τεχνικών διαβουλεύσεων, όπου εξετάζονται πλέον οι λεπτομέρειες που αφορούν τον καθορισμό των στόχων (ποσότητες) και των οροσήμων που θα τεθούν και τα οποία έχει υψηλά στις προτεραιότητες της η Επιτροπή».

Στόχος του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ, από το οποίο η Κύπρος μπορεί να αντλήσει για χρηματοδότηση έργων και μεταρρυθμίσεων συνολικό ποσό €968 εκατομμύρια, είναι η βιώσιμη ανάκαμψη από την κρίση της νόσου COVID-19, η αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της και η μακροπρόθεσμη θωράκιση των οικονομιών της ΕΕ.

Σε αυτό το στάδιο, σε συνεργασία με την Κομισιόν, καθορίζονται οι στόχοι και τα ορόσημα με βάση τις εισηγήσεις της Κύπρου, βάσει των οποίων θα αποδεσμεύονται στο μέλλον τα ευρωπαϊκά κονδύλια αν επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί, σημείωσε.

Ανέφερε ότι η σταδιακή αποδέσμευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από την Κομισιόν θα εξαρτάται από την επιτυχία της Κύπρου σε δείκτες και ορόσημα, όπως αυτά θα έχουν προκαθοριστεί και περιληφθούν στο τελικό κείμενο προτάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ