Σε τέσσερις φάσεις το χρονοδιάγραμμα επανέναρξης γάμων και βαφτίσεων

Σε τέσσερις φάσεις από 17 Μαΐου – 31 Μαΐου 2021, 1 Ιουνίου – 14 Ιουνίου 2021, 15 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2021, 1 Ιουλίου – 30 Ιουλίου , καθόρισε το Υπουργείο Υγείας το χρονοδιάγραμμα επανέναρξης εκδηλώσεων γάμου και βαφτίσεων, το οποίο, όπως σημειώνεται, τελεί υπό την αίρεση της εξέλιξης των επιδημιολογικών δεδομένων.

Τονίζεται ότι οι τέσσερεις φάσεις θα υλοποιούνται αυστηρά μόνο εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν και νοουμένου ότι σε κάθε περίπτωση τηρείται το υγειονομικό πρωτόκολλο. Στόχος είναι η βαθμιαία επανεκκίνηση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των πολιτών και τη διατήρηση της επιδημιολογικής κατάστασης σε διαχειρίσιμο επίπεδο, προστίθεται.

Η Φάση Α, από 17 Μαΐου – 31 Μαΐου 2021 επιτρέπει 75 άτομα σε εσωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο ή 200 άτομα σε εξωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο. Απαγορεύεται η δεξίωση/cocktail party.

Η Φάση Β, από 1 Ιουνίου – 14 Ιουνίου 2021, επιτρέπει 150 άτομα σε εσωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο, ή 280 άτομα σε εξωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο. Επιτρέπεται η δεξίωση/cocktail party με 250 άτομα ανά πάσα στιγμή μόνο σε εξωτερικό χώρο.

Η Φάση Γ, από 15 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2021 επιτρέπει 250 άτομα σε εσωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο ή 350 άτομα σε εξωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο. Επιτρέπεται η δεξίωση/cocktail party με 250 άτομα ανά πάσα στιγμή μόνο σε εξωτερικό χώρο.

Η Φάση Δ, από 1 Ιουλίου – 30 Ιουλίου επιτρέπει 250 άτομα σε εσωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο ή 400 άτομα σε εξωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο. Επιτρέπεται η δεξίωση/cocktail party με 250 άτομα ανά πάσα στιγμή μόνο σε εξωτερικό χώρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ