Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων: Έλαβε 4 εκ. ευρώ για επιδιόρθωση του οδικού δικτύου

Ποσό ύψους τεσσάρων εκατομμύριων ευρώ έλαβε πρόσφατα το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ) τα οποία θα διατεθούν για βελτίωση του οδικού δικτύου που πλήγηκε από την εκτέλεση του αποχετευτικού συστήματος, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Δερύνειας και Πρόεδρος του ΣΑΚ Άντρος Καραγιάννης.

Πρόσθεσε ότι «το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων συστάθηκε μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 12 Μαρτίου 2010 για την υλοποίηση του αποχετευτικού συστήματος επεξεργασίας λυμάτων στην Άχνα του συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων που θα εξυπηρετεί δύο Δήμους, της Δερύνειας και της Σωτήρας και οκτώ Κοινότητες, Λιοπετρίου, Φρενάρους, Αγίου Γεωργίου Αχερίτου-Βρυσούλων, Ξυλοφάγου, Άχνας, Αυγόρου, Ορμήδειας και Ξυλοτύμπου».

Σημείωσε πως «η ημερομηνία έναρξης των εργασιών για τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων (Σ.Ε.Λ.) καθορίστηκε η 29η Οκτωβρίου 2020 και η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται στους 22 μήνες. Σύμφωνα με τoν Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο του 1971 (άρθρο 30) για επιβολή αποχετευτικών τελών, η επιβολή θα έπρεπε να αρχίσει από το 2010, παρ’ όλα αυτά καθυστερούσε λόγω της μη έναρξης του έργου».

Τελικά, ανέφερε «το ΣΑΚ αποφάσισε πέρσι τον Ιούλιο όπως για το 2021 επιβληθεί για πρώτη φορά φορολογία με ποσοστό φορολόγησης 0,4 τοις χιλίοις. Το ετήσιο τέλος αποχέτευσης λυμάτων επιβάλλεται πάνω στην εκτιμημένη αξία της Ακίνητης Ιδιοκτησίας σε τιμές 1.1.2018 όπως αυτή καθορίστηκε με βάση τη γενική εκτίμηση της Ακίνητης Ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69(Ι) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Καραγιάννης είπε ότι «λόγω τεχνικού προβλήματος και της σοβαρής υποστελέχωσης του ΣΑΚ, έχουν αποσταλεί λανθασμένοι λογαριασμοί και χρεώσεις και οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας που εμπίπτουν στα όρια του ΣΑΚ μπορούν να καταβάλουν το ακριβές ποσό της φορολογίας μέσω της JCC Smart μέχρι την 30η Ιουνίου 2021».

Ωστόσο συνέχισε «όσοι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργικούς σκοπούς ή αποτελεί δασική γη ή εμπίπτει στην κτηνοτροφική ζώνη ή βρίσκεται εντός της νεκρής ζώνης, στις κατεχόμενες περιοχές ή εμπίπτει στην περιοχή Στροβιλιών εντός των Βρετανικών Βάσεων, όπου δεν θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης, μπορούν να υποβάλουν ένσταση για εξαίρεση από τη σχετική φορολογία, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία».

Σε άλλη ερώτηση ο Πρόεδρος του ΣΑΚ απάντησε πως «οι πολίτες θα απολαμβάνουν σε δύο περίπου χρόνια τις υπηρεσίες ενός σύγχρονου βιολογικού σταθμού ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Αυτό γιατί υπήρξαν έξι χρόνια καθυστέρησης στην έναρξη των εργασιών για τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων στην Άχνα, λόγω εμπλοκής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, την πρόσφατη υποβολή φορολογίας, τη μεταστέγαση του ΣΑΚ στον χώρο εκτέλεσης του ΣΕΛ στην Άχνα και την εισροή εσόδων στο ταμείο του ΣΑΚ».

Πηγή: ΚΥΠΕ