Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων παρουσίασε η Υπ.Εμπορίου

Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο αποτελεί εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας, της πρόληψης και της καταπολέμησης της χρησιμοποίησης εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων για ξέπλυμα και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παρουσίασε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου σε διαδικτυακή ημερίδα, την Τρίτη.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλες οι εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Κύπρο, υποχρεούνται να καταχωρίσουν στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μέσα από μία ηλεκτρονική διαδικασία, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών τους δικαιούχων.

Προλογίζοντας το σεμινάριο, κατά το οποίο η Ομάδα Έργου για τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, σε συνεργασία με τους εξωτερικούς της συνεργάτες και το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών, ανέλυσε τις νομικές και τεχνικές πτυχές του όλου εγχειρήματος, η κ. Πηλείδου τόνισε πως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν σημαντικά προβλήματα της διεθνούς κοινότητας, γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να τα ρυθμίσει σε κεντρικό επίπεδο.

Η Υπουργός είπε ότι στο πλαίσιο αυτό και με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας, «η Κυπριακή Δημοκρατία, ευθυγραμμιζόμενη με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, εναρμόνισε το νομοθετικό της πλαίσιο για τη δημιουργία, λειτουργία και τήρηση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων από τον Έφορο Εταιρειών, αναπτύσσοντας, παράλληλα, ενδιάμεση λύση πληροφορικού συστήματος, για τη συλλογή των πληροφοριών αυτών, μέχρι την ανάπτυξη της οριστικής λύσης συστήματος που αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2022».

Η κ. Πηλείδου είπε ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων ξεκίνησε στις 16 Μαρτίου 2021 και η χρονική περίοδος για την καταχώριση των στοιχείων στην ενδιάμεση λύση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων είναι 12 μήνες, ενώ ανακοίνωσε ότι η ΕΕ στοχεύει στη διασύνδεση των εθνικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων, μέσω ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας.

Σημείωσε πως για την πρόσβαση και καταχώριση των στοιχείων στην ενδιάμεση λύση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία εταιρικού προφίλ στην κυβερνητική διαδικτυακή πύλη «Αριάδνη».

Πρόσθεσε ότι πραγματικός δικαιούχος θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο πραγματικά ελέγχει μία εταιρική οντότητα, ή το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μίας εταιρείας.

«Οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι η καταγραφή των ορθών και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον εντοπισμό των εγκληματιών, οι οποίοι αλλιώς θα μπορούσαν να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους πίσω από μια εταιρική δομή», εξήγησε η κ. Πηλείδου.

Σε ό,τι αφορά στις νομικές οντότητες, η Υπουργός Εμπορίου είπε ότι πραγματικός δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει το τελικό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τον τελικό έλεγχο του νομικού προσώπου, άμεσα ή έμμεσα σε επαρκές ποσοστό των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή του ιδιοκτησιακού δικαιώματος του εν λόγω νομικού προσώπου, μεταξύ άλλων, μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα, εκτός από εισηγμένη εταιρεία σε ρυθμιζόμενη αγορά και το το φυσικό πρόσωπο που κατέχει θέση ανώτερου διοικητικού στελέχους σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι ο πραγματικός δικαιούχος.

Ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης λύσης, μόνο τα ακόλουθα πρόσωπα θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο μέσω του Μητρώου, χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση και μετά από υποβολή γραπτού αιτήματος στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, που είναι η ΜΟΚΑΣ, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Αστυνομία.

Πρόσθεσε πως κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης λύσης, οι υπόχρεες οντότητες και τα μέλη του ευρύτερου κοινού, δεν θα έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο. Όπως εξήγησε η Υπουργός, γίνεται ότι είναι δυνατό για τη διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία ταυτοποίησης και ενεργοποίησης εταιρικού προφίλ, με το άνοιγμα περισσότερων σημείων ταυτοποίησης.

Ανέφερε πως πέρα από τα ΚΕΠ και ΚΕΠΟ, η διαδικασία ταυτοποίησης και ενεργοποίησης εταιρικού προφίλ γίνεται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών στη Λευκωσία και στα επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου σε Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα/Αμμόχωστο.

Μελετάται επίσης, όπως ανέφερε, σε στενή συνεργασία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας, η δυνατότητα ενεργοποίησης διαδικασίας ταυτοποίησης μέσω των τραπεζών. Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω. Καταλήγοντας, η κ. Πηλείδου σημείωσε πως «η προσπάθεια για τη δημιουργία του Μητρώου είναι συλλογική και χρειάζεται τη συμβολή όλων».

Πηγή: ΚΥΠΕ