Το Υφυπουργείο Έρευνας χαιρετίζει την πιλοτική λειτουργία του i-Justice

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής χαιρετίζει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της Ενδιάμεσης Λύσης Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (i-Justice) και καλεί τους πολίτες και ειδικότερα τον νομικό κόσμο όπως αγκαλιάσουν μαζικά την προσπάθεια αυτή, ούτως ώστε το σύστημα απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο να λειτουργήσει αποτελεσματικά, προς όφελος των λειτουργών της δικαιοσύνης και της κοινωνίας ευρύτερα.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, με αφορμή την απόφαση, το Υφυπουργείο Έρευνας αναφέρει ότι σε συνεργασία και μέσα από δομημένο διάλογο με το Ανώτατο και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, προχώρησε στο σχεδιασμό του συστήματος i-Justice, ανταποκρινόμενο στην επιτακτική ανάγκη για άμεση υλοποίηση και εφαρμογή μιας ενδιάμεσης λύσης ηλεκτρονικής καταχώρησης και διεκπεραίωσης δικαστηριακών υποθέσεων προς αντιμετώπιση των συνεπειών, που προέκυψαν στη λειτουργία των Δικαστηρίων λόγω της της πανδημίας Covid-19, εν αναμονή του ολοκληρωμένου συστήματος e-Justice.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι εντός στενών χρονοδιαγραμμάτων, σχεδίασε και υλοποίησε ένα πλήρως λειτουργικό και παραγωγικό σύστημα, το οποίο ήταν έτοιμο για εφαρμογή τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ωστόσο, σημειώνει ότι «κατανοώντας το κάλεσμα των χρηστών του συστήματος για πρόσθετη εξειδικευμένη εκπαίδευση στις λειτουργίες του συστήματος και κατόπιν κοινής απόφασης όλων των εμπλεκόμενων μερών, αποφασίστηκε όπως μεσολαβήσει περίοδος εξοικείωσης και όπως το σύστημα λειτουργήσει στις 18 Ιανουαρίου 2021».

Περαιτέρω, προσθέτει, «κατά τη διάρκεια της περιόδου εξοικείωσης και κατόπιν αιτήματος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, το Υφυπουργείο προέβη, μέσα από σειρά διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες, στην καταγραφή νέων εισηγήσεων και προτάσεων, που προέκυψαν εκ των υστέρων και δεν περιλαμβάνονταν ή/και προνοούνταν στις αρχικές προδιαγραφές.

Ακολούθως, αναφέρει υλοποιήθηκε μεγάλος αριθμός προτάσεων, εκεί και όπου αυτές ήταν τεχνικά και λειτουργικά δόκιμες, επεκτείνοντας και εμπλουτίζοντας τις λειτουργίες του συστήματος.

«Παρόλο», σημειώνει, «που η απόφαση του ΠΔΣ για μη αποδοχή της έναρξης λειτουργίας του συστήματος (για λόγους που άπτονται της οικονομικής ρύθμισης) δεν μας βρίσκει σύμφωνους, σεβόμαστε την απόφαση αυτή και αναμένουμε ότι ο Σύλλογος και ο δικηγορικός κόσμος θα ανταποκριθούν θετικά στο κάλεσμα για αξιοποίηση του συστήματος».

Εκφράζει την πεποίθηση ότι τα οφέλη από τη χρήση του συστήματος είναι υπέρμετρα του οποιουδήποτε κόστους της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης της πληρωμής των δικηγοροσήμων.

Πηγή: ΚΥΠΕ