Ακύρωση πλειστηριασμού επαγγελματικής στέγης δανειολήπτη κατόπιν παρέμβασης Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, Παύλος Ιωάννου, ανακοίνωσε σήμερα την ακύρωση πλειστηριασμού επαγγελματικής στέγης δανειολήπτη και την έναρξη διαδικασίας αναδιάρθρωσης του δανείου κατόπιν παρέμβασής του ιδίου.

Σε ενημερωτικό του σημείωμα αναφέρεται πως το γραφείο του για άλλη μια φορά, σε στενή συνεργασία με τους ιθύνοντες της Τράπεζας Κύπρου Λτδ, πέτυχε στις 27 Απριλίου 2021 διευθέτηση ακύρωσης πλειστηριασμού της επαγγελματικής στέγης δανειολήπτη.

Σημειώνεται πως η παρέμβαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου πραγματοποιήθηκε κατόπιν λήψης ηλεκτρονικού μηνύματος από τον εν λόγω δανειολήπτη, ο οποίος καλούσε τον Επίτροπο να παρέμβει, ούτως ώστε να πείσει τους ιθύνοντες της Τράπεζας να προβούν σε ενέργειες αναδιάρθρωσης του δανείου τους. Διευκρινίζεται ότι, η υποβολή του αιτήματος, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, έγινε χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται για νόμιμη υποβολή παραπόνων, κρίθηκε, ωστόσο, χρήσιμη η παρέμβασή του Επιτρόπου, για του λόγους που επεξηγούνται στη συνέχεια.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, στις 6 Απριλίου το γραφείο του κ. Ιωάννου έγινε λήπτης ηλεκτρονικού μηνύματος από δανειολήπτη- καταναλωτή, ο οποίος αναφερόταν σε αιτήματά του προς την Τράπεζα, για αναδιάρθρωση του δανείου τους και για τη δυνατότητα αποπληρωμής των δόσεών τους.

Επιπροσθέτως, ενημέρωνε για το γεγονός ότι η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει σε εκποίηση του ακινήτου τους, παρά την προηγηθείσα πρότασή τους για αναδιάρθρωση.

Συγκεκριμένα, ο δανειολήπτης στην επιστολή του ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Μας έστειλαν επιστολή από την Τράπεζα Κύπρου και μας ενημέρωσαν ότι θα πουλήσουν το κέντρο. Εμείς βάλαμε δικηγόρο και τους προτείναμε να μας κάνουν αναδιάρθρωση του δανείου σε μένα και στη μία μου αδερφή που εργάζεται σε μεγάλη εταιρεία και έχει καλό μισθό και στον πατέρα μου. Τους αναφέραμε ότι μπορούμε να δίνουμε κανονικά τη δόση του δανείου. Ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει, παρόλο που έχει περάσει αρκετός καιρός. Τώρα μας έχουν στείλει μια επιστολή ότι θα πουλήσουν το δάνειό μας σε άλλη εταιρεία. Μας έφεραν σε μια ψυχολογική κατάσταση που δεν ξέρουμε πού να αποταθούμε για να βρούμε το δίκιο μας. Αν μας πουλήσουν το κέντρο μας, θα καταστραφεί οικονομικά όλη η οικογένεια μας. Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να γίνει αναδιάρθρωση δανείου για να μπορέσουμε και εμείς να συνεχίσουμε την οικογενειακή μας επιχείρηση και να δίνουμε κανονικά τη δόση μας».

Σχεδόν αμέσως μετά τη λήψη του πιο πάνω αιτήματος, το γραφείο του κ. Ιωάννου, αναφέρεται απέστειλε επιστολή προς την Τράπεζα, με την οποία υπογράμμιζε τη σημασία επανεξέτασης της πρότασης του δανειολήπτη για αναδιάρθρωση, προκειμένου να αποφευχθεί η εκποίηση του ακινήτου του.

Ανάμεσα σε άλλα ανέφερε πως «ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, προς επίλυση του προβλήματος, εισηγείται την άμεση έναρξη των διαδικασιών αναδιάρθρωσης της πιστωτικής διευκόλυνσης του ενδιαφερομένου, με σκοπό την εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης, προς αμοιβαίο όφελος των δύο πλευρών και προκειμένου να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο απώλειας της επαγγελματικής του στέγης».

Στις 27 Απριλίου, η Τράπεζα, ανταποκρινόμενη στο αίτημά του κ. Ιωάννου, απέστειλε στο γραφείο του επιστολή με την οποία διαβεβαίωνε ότι πρόκειται να προχωρήσει σε επανεξέταση του αιτήματος του δανειολήπτη για αναδιάρθρωση του δανείου του και ότι προχώρησε ήδη σε ακύρωση της προγραμματισμένης εκποίησης του ακινήτου του.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιστολή διελάμβανε, μεταξύ άλλων, τα εξής: « […] θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βρισκόμαστε σε στάδιο συλλογής όλων των απαραίτητων στοιχείων με σκοπό την αξιολόγηση του αιτήματος των πελατών για αναδιάρθρωση ων υποχρεώσεων τους».

Ο κ. Ιωάννου σημειώνει στο ενημερωτικό σημείωμα την αναγκαιότητα εφαρμογής του Κώδικας Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ο οποίος εμπεριέχεται στη σχετική Οδηγία της ΚΤΚ.

“Ο εν λόγω Κώδικας συνιστά ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο για την εξωδικαστική διευθέτηση αναδιαρθρώσεων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Προϋπόθεση, ωστόσο, είναι τα δύο μέρη (Τράπεζα και δανειολήπτης) να προσέρχονται στη σχετική διαδικασία με καλή πίστη και αντικειμενικό σκοπό τη δίκαιη και λογική διευθέτηση της υφιστάμενης εκκρεμότητας μεταξύ τους”, σημειώνει.

Επισημαίνει πως “ενόψει των πιο πάνω, είναι φανερό ότι οι δανειολήπτες μπορούν να προασπίζονται τα συμφέροντά τους με επαρκή αποτελεσματικότητα, αν αξιοποιούν τους θεσμούς και τις υφιστάμενες Οδηγίες της ΚΤΚ, ιδιαίτερα δε τον Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου”.

“Νοουμένου, πάντα, ότι προσφεύγουν στη σχετική διαδικασία έγκαιρα και συνεργάζονται με καλή πίστη με το τραπεζικό σύστημα, το οποίο, βέβαια, οφείλει να εκδηλώνει και το ίδιο καλή πίστη και πραγματική διάθεση υποβοήθησης των δανειοληπτών να συνεργαστούν μαζί του αποτελεσματικά. Θεωρούμε ότι οι διαδικασίες αυτές, και η ορθολογική εφαρμογή τους, μπορούν να υποβοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της ανάγκης προσφυγής σε εκποιητικές διαδικασίες. Επομένως, και στην αδικαιολόγητη ταλαιπωρία πολλών συμπολιτών μας”, αναφέρει.

Ευχαριστεί θερμά την Τράπεζα Κύπρου, Δημόσια Εταιρεία Λτδ, για την υιοθέτηση της πρότασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, καθώς επίσης και για τη βεβαίωση για υλοποίησή της.

“Η εξέλιξη αυτή, η οποία αποτελεί εκδήλωση της συνέχισης της προσπάθειάς μας για εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του τραπεζικού συστήματος και των δανειοληπτών, κρίνεται ως εξαιρετικά χρήσιμη, διότι υποβοηθεί τα μέγιστα στην περαιτέρω σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος (από πλευράς δημιουργίας σωστού κλίματος μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων). Επιπρόσθετα δε, και στην ορθολογική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων των δανειοληπτών, κατά τρόπο δίκαιο και λογικό”, επισημαίνει ο κ. Ιωάννου.

Πηγή: ΚΥΠΕ