Διευκρινίσεις Δήμου Λάρνακας για μετακίνηση εξοπλισμού εστιατορίου από τις Φοινικούδες

Διευκρινίσεις δίνει ο Δήμος Λάρνακας σε σχέση με την επιχείρηση μετακίνησης τραπεζοκαθισμάτων και άλλου εξοπλισμού από πλακόστρωτο χώρο στο παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Μαΐου.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η πολιτική του Δήμου Λάρνακας η οποία εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις σε όλη την πόλη, αφορά την παραχώρηση κοινόχρηστου πλακόστρωτου χώρου για κάθε υποστατικό εστίασης, νοουμένου ότι αυτά κατέχουν κατάστημα με την ανάλογη πρόσοψη προς το πλακόστρωτο. Επίσης, η παραχώρηση αυτή είναι ανάλογη των μέτρων της πρόσοψης του καταστήματος τους».

Προστίθεται ότι «το συγκεκριμένο υποστατικό όπου έγινε η επιχείρηση απομάκρυνσης του εξοπλισμού, κατέχει τον πλακόστρωτο χώρο χωρίς όμως να έχει την ανάλογη πρόσοψη. Από το 2017, με την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου της Ευανθίας Πιερίδου, το κατάστημα που εφάπτεται του συγκεκριμένου πλακόστρωτου χώρου από ταξιδιωτικό γραφείο, πήρε πολεοδομική άδεια για καφεστιατόριο και δικαιωματικά ο χώρος αναλογεί στο νέο καφεστιατόριο, κάτι που ζητήθηκε από τους νέους ιδιοκτήτες του».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως «το κέντρο αναψυχής Royal Ris – Margarita δεν διαθέτει πρόσοψη στον πλακόστρωτο χώρο αλλά κατέχει χώρο εστίασης εντός της αυλής στο πίσω μέρος του διατηρητέου κτιρίου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας «αποφάσισε κατά πλειοψηφία ανάκτηση του πλακόστρωτου χώρου που κατέχει το Royal Ris – Margarita, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε λήξει από το 2016 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. Ωστόσο οι ιδιοκτήτες αρνιούνταν να παραδώσουν κενό και ελεύθερο το πλακόστρωτο/ δημόσιο πεζοδρόμιο γεγονός που τους καθιστά παράνομους».

Όπως εξηγείται στην ανακοίνωση «από το 2017 μέχρι και σήμερα, το συγκεκριμένο υποστατικό λειτουργούσε στο πλακόστρωτο χωρίς τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες αρχές (άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, άδεια χρήσης μεγαφώνων) για τον εξωτερικό πλακόστρωτο χώρο που χρησιμοποιούσε».

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στις δικαστικές διαδικασίες μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και του Royal Ris – Margarita που ξεκίνησαν από το 1994 και συνεχίστηκαν μέχρι πρόσφατα, οι οποίες λήγουν πάντα υπέρ του Δήμου Λάρνακας, αφού αφορά την ξεκάθαρη εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου. Επίσης, όταν το 2017, η εταιρεία Royal Ris – Margarita εξασφάλισε διάταγμα για να μην μπορεί ο Δήμος Λάρνακας να εξασκήσει τα δικαιώματα του στον πλακόστρωτο χώρο, αυτή ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο υπέρ του Δήμου Λάρνακας (Πολιτική Έφεση αρ. Ε187/2017)».

Όσον αφορά «τον ανθρωπιστικό παράγοντα προς την εταιρεία Royal Ris – Margarita και με πρόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου για να μην βλάψει την εταιρεία, προτάθηκε όπως παραχωρηθεί άλλος μικρότερος χώρος στο παραλιακό μέτωπο που να οδηγεί στο εσωτερικό της αυλής που κατέχει το συγκεκριμένο υποστατικό. Οι ιδιοκτήτες απέρριψαν κατηγορηματικά όλες τις προτάσεις του Δήμου ακόμα και να τους δοθούν εναλλακτικά άλλοι προνομιούχοι χώροι ακόμη και στην νέα Δημοτική Αγορά».

Όπως εξηγείται στην ανακοίνωση «από το 2017 ο Δήμος Λάρνακας μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παραχώρησε άδεια χρήσης του συγκεκριμένου πλακόστρωτου σε άλλη εταιρεία η οποία κατέχει το υποστατικό που εφάπτεται».

Επίσης «ο Δήμος Λάρνακας με επιστολή του τον Ιούλιο του 2020, ζήτησε από τον Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου όπως με την παρουσία της Αστυνομίας και προσωπικό του Δήμου, μεταβούν για να ανακτήσουν την κατοχή του χώρου, μετακινώντας τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός αυτού. Στην επιστολή αυτή περιλήφθηκαν όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων σχετικές επιστολές μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας, απαιτήσεις, αγωγές, επιστολές από δικηγόρους, αποφάσεις Δικαστηρίου».

Η Νομική Υπηρεσία «αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη τις επιστολές του Δήμου Λάρνακας, σε απαντητική επιστολή της στην Αστυνομία Κύπρου ανέφερε ότι βάση του άρθρου 173Β του περί Δήμων Νόμου του 1995, Ν. 111/85, η παραχώρηση χρήσης πεζοδρομίου ή μέρους αυτού εναπόκειται στη δικαιοδοσία του Δήμου Λάρνακας. Μετά από αυτό η Αστυνομία Κύπρου, ενημέρωσε το Δήμο Λάρνακας ότι θα ήταν παρούσα κατά την ανάκτηση του πλακόστρωτου χώρου και ότι θα δίνονταν οδηγίες προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Λάρνακας και τον Έπαρχο Λάρνακας για την, από κοινού διευθέτηση της ημερομηνίας που θα διενεργείτο η συγκεκριμένη επιχείρηση».

Εξηγήσεις στην ανακοίνωση του δίνει ο Δήμος Λάρνακας και για την ώρα που διενεργήθηκε η επιχείρηση ανάκτησης του πλακόστρωτου, σημειώνοντας πως «αυτή είναι προκαθορισμένη και είθισται να γίνεται τις πρωινές ώρες κατά τις οποίες η αποκοπή κύριων δρόμων δεν προκαλεί προβλήματα στην κυκλοφορία, άρα ούτε και ατυχήματα άλλα ούτε και προσβολή της οποιασδήποτε εταιρείας δημοσίως. Οι οδηγίες που δόθηκαν στο προσωπικό του Δήμου Λάρνακας ήταν όπως ενεργήσει ώστε να μην εξασκηθεί βία σε κανένα πρόσωπο, κάτι που εφαρμόστηκε κατά γράμμα».

Αντιθέτως, σημειώνεται «παρά την παρουσία και υποστήριξη της Αστυνομίας και το δικαίωμα του Δήμου για ολική ανάκτηση του χώρου, όταν το προσωπικό του Δήμου διαπίστωσε ότι πιθανόν να τραυματιζόταν κάποιος από τους παρευρισκόμενους σε περίπτωση που επενέβαιναν πιο δυναμικά, αποσύρθηκε. Όσον αφορά την απόδειξη είσπραξης που δημοσιοποιήθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η συγκεκριμένη ενέργεια έχει σκοπό την παραπληροφόρηση και παραπλάνηση του κοινού, αφού αφορά άλλο πλακόστρωτο σημείο και όχι το συγκεκριμένο, ενώ είναι για το έτος 2020 και όχι για το 2021».

Ο Δήμος Λάρνακας «διαβεβαιώνει ότι οι αποφάσεις για τις πιο πάνω υποθέσεις, βασίζονται σε θέματα αρχών και ισοτιμίας και καθορισμένης πολιτικής. Για την συγκεκριμένη μάλιστα υπόθεση έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες για επίλυση και εξεύρεση λύσης βάση του ανθρωπιστικού παράγοντα, χωρίς ωστόσο καμία ανταπόκριση».

Πηγή: ΚΥΠΕ