Δωρεάν WiFi4EU στις παραλίες Φοινικούδων και Καστέλας

Εγκαταστάθηκε και παρέχεται δωρεάν WiFi4EU στις παραλίες Φοινικούδων και Καστέλας του Δήμου Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο Δήμος Λάρνακας στα πλαίσια αναβάθμισης της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωή, έχει προχωρήσει στη δημιουργία κατάλληλης υποδομής και εγκατάστασης για παροχή δωρεάν διαδικτύου σε δυο παράλιες, των Φοινικούδων και Καστέλας».

Προστίθεται ότι «η ενέργεια αυτή εμπίπτει στην πρωτοβουλία WiFi4EU, η οποία αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες όλων των χωρών της ΕΕ, μέσω σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτήρια, βιβλιοθήκες και κέντρα υγείας».

Πηγή: ΚΥΠΕ