Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στον Δήμο Λευκωσίας για άδειες και πιστοποιητικά

Ο Δήμος Λευκωσίας, ανακοίνωσε ότι για τη διευκόλυνση ή και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του, τη διαδικτυακή υποβολή αιτήσεων για διάφορες άδειες και πιστοποιητικά που εκδίδει.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η διαδικτυακή αίτηση μπορεί να υποβληθεί για έκδοση / ανανέωση καρτών στάθμευσης για κατοίκους της εντός των τειχών πόλης, εργαζομένους, εταιρείες, άδεια σκύλου, εγγραφή σκύλου και πρώτη έκδοση άδειας, υπεύθυνη δήλωση για θάνατο / μετακίνηση / απώλεια σκύλου, ανανέωση άδειας κατοχής σκύλου, άδεια για εμπορία ή/και πώληση βιομηχανοποιημένου καπνού για φυσικά πρόσωπα και για εταιρείες, υγειονομικό πιστοποιητικό για φυσικά πρόσωπα και για εταιρείες, βεβαίωση για μεταβίβαση ακινήτου για φυσικά πρόσωπα και για εταιρείες και άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών για φυσικά πρόσωπα και για εταιρείες.

Διευκρινίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.nicosia.org.cy / Εξυπηρέτηση / Ηλεκτρονικές Αιτήσεις και πως οι αιτήσεις θα εξετάζονται από τους αρμόδιους λειτουργούς, οι οποίοι θα επικοινωνούν με τους ενδιαφερόμενους παρέχοντας τους όλη τη σχετική ενημέρωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ