Ελαφρά αύξηση σημείωσε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το α΄ τρίμηνο 2021

Ελαφρά αύξηση, αγγίζοντας το €1,36 δισεκατομμύριο, σημείωσε το πρώτο τρίμηνο του 2021 το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, με βάση προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, λόγω κυρίως της μεγάλης μείωσης κατά 25,1% των εξαγωγών.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.366,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με €1.340,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 ήταν €1.917,1 εκ. σε σύγκριση με €2.074,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, σημειώνοντας μείωση 7,6%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 ήταν €550,6 εκ. σε σύγκριση με €734,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, σημειώνοντας μείωση 25,1%.

Μάρτιος 2021

Εξάλλου, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Μάρτιο του 2021 ήταν €584,4 εκ. σε σύγκριση με €621,9 εκ. τον Μάρτιο του 2020, καταγράφοντας μείωση 6,0%.

Πιο αναλυτικά, οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Μάρτιο 2021 ήταν €403,0 εκ. και από τρίτες χώρες €181,4 εκ. σε σύγκριση με €322,5 εκ. και €299,3 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2020.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι εισαγωγές τον Μάρτιο 2021 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €25,8 εκ. έναντι €128,5 εκ. τον Μάρτιο 2020.

Εξάλλου, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Μάρτιο 2021 ήταν €217,7 εκ. σε σύγκριση με €295,7 εκ. τον Μάρτιο 2020, σημειώνοντας μείωση 26,4%.

Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Μάρτιο 2021 ήταν €66,2 εκ. και προς τρίτες χώρες €151,5 εκ., σε σύγκριση με €65,0 εκ. και €230,8 εκ., αντίστοιχα τον Μάρτιο 2020.

Οι εξαγωγές τον Μάρτιο 2021 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €40,8 εκ. έναντι €154,5 εκ. τον Μάρτιο 2020.

Φεβρουάριο 2021

Επιπλέον, σύμφωνα με τελικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €738,4 εκ. τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με €752,7 εκ. τον Φεβρουάριο του 2020, σημειώνοντας μείωση 1,9%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2021 ήταν €110,6 εκ. σε σύγκριση με €90,3 εκ. τον Φεβρουάριο 2020, καταγράφοντας αύξηση 22,5%, ενώ η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Φεβρουάριο 2021 ανήλθε σε €102,4 εκ. σε σύγκριση με €80,0 εκ. τον Φεβρουάριο 2020, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Φεβρουάριο 2021 ανήλθε στα €6,9 εκ. έναντι €8,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2020.

Τέλος, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2021 ήταν €67,0 εκ. σε σύγκριση με €128,0 εκ. τον Φεβρουάριο 2020, σημειώνοντας μείωση 47,7%.

Πηγή: ΚΥΠΕ