Ελεγκτική: Δικαιώνει τις θέσεις της η δημοσίευση του νόμου για κρατικές εγγυήσεις με πρόνοια που είχε εισηγηθεί

Η ψήφιση και η δημοσίευση χθες στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας του νόμου για την παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων, στον οποίο περιλαμβάνεται πρόνοια για συμμετοχή του Γενικού Ελεγκτή ως παρατηρητή στην προβλεπόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης, “δικαιώνει τις θέσεις” που είχε εκφράσει πριν από ένα έτος, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία, προσθέτοντας παράλληλα ότι αυτή η εξέλιξη αποδεικνύει επίσης «την προσήλωση και σεβασμό μας στο Σύνταγμα και τις προβλεπόμενες σε αυτό εξουσίες και αρμοδιότητες μας».

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι αφού ενημερώθηκε «μέσω του δικτύου συνεργασίας των Ελεγκτικών Υπηρεσιών των κρατών μελών της ΕΕ, ότι άλλες Ελεγκτικές Υπηρεσίες είχαν προβεί σε σχολιασμούς ή αξιολογήσεις τέτοιων έκτακτων σχεδίων στήριξης της οικονομίας των χωρών τους», έκδωσε στις 9 Απριλίου του 2020 ανακοίνωση με εισηγήσεις επί του νομοσχεδίου που είχε τότε κατατεθεί από την Κυβέρνηση στην Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων.

Αναφέρει ότι «ακολούθησε μια εκτενής δημόσια συζήτηση για το θέμα και προβλήθηκαν ισχυρισμοί ότι δήθεν η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν θα μπορούσε να έχει ρόλο στις διαδικασίες που προβλέπονταν στο νομοσχέδιο και ότι η συμμετοχή του Γενικού Ελεγκτή ως παρατηρητή στην προβλεπόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης θα ήταν αδιανόητη και εκτός των συνταγματικά προβλεπόμενων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του».

«Εκδώσαμε τότε, στις 13.5.2020, δεύτερη ανακοίνωση και παραθέσαμε τις σχετικές πρόνοιες του Συντάγματος, της νομοθεσίας και των προτύπων που διέπουν τη λειτουργία μας. Δυστυχώς, οι κατηγορίες κατά της Υπηρεσίας μας και του Γενικού Ελεγκτή συνεχίστηκαν», προσθέτει.

Ένα χρόνο μετά, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, «νομοσχέδιο με εντελώς ανάλογη πρόνοια ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέδωσε χθες το νόμο αυτό δημοσιεύοντας τον στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Με την δημοσίευση σε νόμο, αυτός τεκμαίρεται πλέον ως συνταγματικός».

Πηγή: ΚΥΠΕ