Στήριξη Υπ.Δικαιοσύνης για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού

Μήνυμα καταδίκης των διακρίσεων, της ρητορική μίσους, της βίας σε βάρος προσώπων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου απηύθυνε η Υπουργός Δικαιοσύνης Έμιλυ Γιολίτη με την ευκαιρία της παγκόσμιας μέρας κατά της ομοφοβίας.

Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι συνεχίσει να στηρίζει κάθε πολιτική και δράση που αποσκοπεί στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

Σε γραπτή δήλωσή της, αναφέρει ότι η σημερινή παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας και τρανσφοβίας μας υπενθυμίζει τις προσπάθειες που έχουν γίνει σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τη κατοχύρωση και προαγωγή των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Τη σημερινή μέρα, σημείωσε, «στέλνουμε μήνυμα καταδίκης των διακρίσεων, της ρητορική μίσους, της βίας σε βάρος προσώπων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και στηρίζουμε το δικαίωμα του καθενός στην ελεύθερη έκφραση, την ασφάλεια, τον αυτοκαθορισμό και την ίση μεταχείριση».

Ο σεβασμός και προαγωγή των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων και η εξάλειψη κάθε είδους διακρίσεων εις βάρος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αποτελούν προτεραιότητα και βασικό στοιχείο των πολιτικών και των δράσεων μας σε όλα τα επίπεδα, σημείωσε. Οι οποιεσδήποτε διακρίσεις ή αποκλεισμοί εις βάρος των ΛΟΑΚΤΙ προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, συρρικνώνουν το νόημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στρέφονται κατά του κράτους δικαίου και του δημοκρατικού μας πολιτισμού, σημείωσε.

Ανέφερε ότι στην Kύπρο, σε νομοθετικό και θεσμικό επίπεδο έγιναν, τα τελευταία χρόνια σημαντικά θετικά βήματα με στόχο την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, την άρση των αδικιών και διακρίσεων εις βάρος των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και την εμπέδωση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το σύνολο των πολιτών.

Η θεσμοθέτηση της πολιτικής συμβίωσης, η ποινικοποίηση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής ρητορικής καθώς και η αυστηροποίηση των ποινών για εγκληματικές πράξεις που διαπράττονται με ομοφοβικό ή τρανσφοβικό κίνητρο καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα ενδυνάμωσης της ισότητας και καταπολέμησης κάθε μορφής βίας εις βάρος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, σημείωσε η Υπουργός Δικαιοσύνης.

Πιστεύω, ανέφερε «ότι η διαφορετικότητα δεν αποτελεί απειλή, αλλά πλούτο για την κοινωνία μας. Προκρίνω μάλιστα σε όλες τις πολιτικές και δράσεις του Υπουργείου, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των Φυλακών το σεβασμό της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας και την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων έναντι οποιουδήποτε προσώπου στη βάση της καθολικής αναγνώρισης, σεβασμού και προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Στηρίζω και θα συνεχίσω να στηρίζω συστηματικά κάθε πολιτική και δράση που αποσκοπεί στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου», διαβεβαίωσε η Υπουργός Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΚΥΠΕ