ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ: Οι ώρες που θα ψηφίσουν οι Κύπριοι στο εξωτερικό…

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 27 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, γνωστοποιεί, ότι έχει καθορίσει τις ώρες ψηφοφορίας στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού, ως ακολούθως:

ΧΩΡΑ

ΩΡΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)

ΕΛΛΑΔΑ

7.00 π.μ. – 6.00 μ.μ. με διάλειμμα 12.00 μ. – 1.00 μ.μ.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

8.00 π.μ. – 4.00 μ.μ. με διάλειμμα 12.00 μ. – 12.30 μ.μ.