80% των πολιτών πιστεύει ότι το ΓεΣΥ βελτίωσε τη ζωή του

Το 82% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από το ΓεΣΥ, ενώ το 80% πιστεύει ότι η εφαρμογή του Συστήματος έχει συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Στα αρνητικά, σχεδόν οι μισοί από τους πολίτες δεν έχουν ακόμα ενεργοποιήσει τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό στο ΓεΣΥ και μια μερίδα εξ αυτών δεν γνωρίζει καν ότι διαθέτει ηλεκτρονικό φάκελο. Η βαθμολογία που δίνουν οι πολίτες στους προσωπικούς τους γιατρούς είναι υψηλή, αφού με κλίμακα το 0-10 λαμβάνουν σε όλα τα ερωτήματα βαθμολογία πάνω από το 8. Στα υπόλοιπα, 17.000 άνθρωποι υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις γενικής χειρουργικής και 6.000 γυναίκες έφεραν στον κόσμο τα παιδιά τους μέσω του Συστήματος. 

Τα αποτελέσματα έρευνας, που διενήργησε ο Οργανισμός IMR/University of Nicosia, παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε χθες ο ΟΑΥ, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο χρόνων από την έναρξη της εφαρμογής του ΓεΣΥ.

Στόχος της έρευνας ήταν «να ανιχνεύσει και να καταγράψει τον βαθμό ικανοποίησης των δικαιούχων από τις υπηρεσίες υγείας, τις οποίες λαμβάνουν μέσω του Συστήματος, πώς αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών που τους παρέχονται και, γενικότερα, τη συνολικότερη αποτίμησή τους για το ΓεΣΥ κατά τα πρώτα δύο χρόνια εφαρμογής του».

Γενικό και σημαντικότερο συμπέρασμα: «το ΓεΣΥ κατάφερε να ανταποκριθεί σε εξαιρετικά ικανοποιητικό βαθμό στις προσδοκίες των πολιτών» και αυτό αποδεικνύεται από τα ίδια τα αποτελέσματα:

 • Σε ποσοστό 82% οι δικαιούχοι του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) κρίνουν ως πολύ ικανοποιητική την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του ΓεΣΥ
 • Ποσοστό 80% θεωρεί ότι το ΓεΣΥ έχει βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της ζωής του
 • 83% εμφανίζεται πεπεισμένο πως με την εισαγωγή του ΓεΣΥ έχουν εξαλειφθεί οι ανισότητες που υπήρχαν προηγουμένως σε ό,τι αφορά την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας
 • 86% πιστεύει ακράδαντα ότι στο επίκεντρο της λειτουργίας του Συστήματος βρίσκεται ο ασθενής και η ποιοτική εξυπηρέτησή του
 • Περαιτέρω και όπως προκύπτει από την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 1.500 δικαιούχοι του ΓεΣΥ, αξιολογώντας τις υπηρεσίες που έλαβαν από το Σύστημα, οι δικαιούχοι έδωσαν βαθμολογία σε κλίμακα από το 0-10.
 • Οι υπηρεσίες που έλαβαν κατά την επίσκεψη σε προσωπικό γιατρό βαθμολογήθηκαν κατά μέσο όρο με 8,75 μονάδες
 • Οι υπηρεσίες που έλαβαν κατά την επίσκεψη σε ειδικό γιατρό πήραν βαθμολογία 8,66
 • 9,12 μονάδες δόθηκαν στη λήψη εργαστηριακών εξετάσεων
 • 8,70 μονάδες στην εξασφάλιση φαρμάκων
 • 8,98 στη λήψη υπηρεσιών διαγνωστικών εξετάσεων 8,56 στις  υπηρεσίες που έλαβαν κατά την επίσκεψη σε οδοντίατρο
 • 8,72 κατά την επίσκεψη σε άλλο επαγγελματία υγείας
 • 8,95 μονάδες έδωσαν οι δικαιούχοι στις υπηρεσίες που έλαβαν και αφορούσαν ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των προσωπικών γιατρών οι δικαιούχοι βαθμολόγησαν ως εξής: 

9,19 βαθμούς για τη συμπεριφορά

8,68 για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

8,59 για το ενδιαφέρον που επέδειξε ο γιατρός

8,56 για τον χρόνο αναμονής για ραντεβού

Το 42% δεν ενεργοποίησε το ηλεκτρονικό του αρχείο 

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας που αφορούν στην εμπειρία που απέκτησαν οι δικαιούχοι στη χρήση του Συστήματος. Όπως διαπιστώνεται, μια πολύ μεγάλη μερίδα των δικαιούχων δεν έχουν ακόμα ενεργοποιήσει το ηλεκτρονικό τους αρχείο, ενώ προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχουν δικαιούχοι που δεν γνωρίζουν ότι διαθέτουν προσωπικό αρχείο στο λογισμικό του ΓεΣΥ.

58% έχει ενεργοποιήσει το ηλεκτρονικό αρχείο

42% δεν έχει ενεργοποιήσει το ηλεκτρονικό αρχείο

9% δηλώνει ότι δεν έχει τις γνώσεις για να εισέλθει στο αρχείο του

28% δηλώνει ότι δεν χρειάστηκε να αποκτήσει πρόσβαση

27% δήλωσε ότι δεν γνώριζε ότι διέθετε αρχείο

6% έδωσε άλλους λόγους

Από την ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών το 66% κάνει χρήση του ηλεκτρονικού του αρχείου, στην ηλικιακή ομάδα 25-44 ετών το ποσοστό αυτών που έχουν ενεργοποιήσει τον φάκελό τους φθάνει το 70%, στις ηλικίες 45-64 στο 50% και στις ηλικίες 65 και άνω περιορίζεται στο 28%. Σε ό,τι αφορά το φύλο, οι άνδρες έχουν ενεργοποιήσει τον λογαριασμό τους κατά 53% και οι γυναίκες κατά 63%.

Χιλιάδες χειρουργικές επεμβάσεις σε ένα χρόνο

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΟΑΥ σε σχέση με την αποδοτικότητα του ΓεΣΥ την περίοδο των πρώτων δύο χρόνων λειτουργίας του: 

892.100 δικαιούχοι έχουν εγγραφεί σε κατάλογο Προσωπικού Ιατρού, Υπηρεσίες προσφέρουν:

1.821 Ειδικοί Ιατροί,

569 Προσωπικοί Ιατροί ενηλίκων,

195 Προσωπικοί Ιατροί παιδιών,

149 εργαστήρια,

1.077 Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας,

59 Νοσηλευτές,

615 Οδοντίατροι,

8 Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ),

54 νοσηλευτήρια

554 φαρμακεία.

Επιπλέον, και σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας: 

836.000 δικαιούχοι επισκέφθηκαν τους Προσωπικούς τους Ιατρούς,

660,000 επισκέφθηκαν Ειδικούς Ιατρούς

408,000 επισκέφθηκαν Ειδικούς Ιατρούς για διαγνωστικές εξετάσεις,

685.000 δικαιούχοι έλαβαν φάρμακα,

604.000 έλαβαν υπηρεσίες από εργαστήρια

81.000 ασθενείς νοσηλεύτηκαν κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 – Ιουνίου 2021.

Σε ό,τι αφορά τις επεμβάσεις που διενεργήθηκαν: 

17.000 ασθενείς υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις γενικής χειρουργικής,

4.000 ασθενείς υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις ορθοπεδικής,

6.000 γυναίκες γέννησαν φυσιολογικά ή με καισαρική τομή,

4.500 ασθενείς οι οποίοι ήταν σε μακροχρόνιες λίστες αναμονής υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις ανοικτής καρδίας και καθετηριασμούς

3.000 ογκολογικοί ασθενείς έλαβαν υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής περίθαλψης.

«Θα προσπαθήσουμε για ψηλότερες βαθμολογίες»

Ο Πρόεδρος του ΟΑΥ Θωμάς Αντωνίου τόνισε πως τα αποτελέσματα της έρευνας «είναι η επιβράβευση των προσπαθειών όλων», σημειώνοντας πως «υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης». «Ο βαθμός ικανοποίησης είναι πάρα πολύ ψηλός και το 10% που παραμένει θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να το βελτιώσουμε», είπε. Ο γενικός διευθυντής του ΟΑΥ Άθως Τσινωντίδης είπε ότι «καταφέραμε να κάνουμε αυτό που φαντάζει αδύνατο, δυνατό», προσθέτοντας ότι «μια νέα εποχή ξεκινά πλέον με το ΓεΣΥ και ο ΟΑΥ με ζήλο και επιμονή θα επικεντρωθεί στους οκτώ πυλώνες που συνοψίζονται στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων, στη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών και στην αντιμετώπιση της κατάχρησης».

Philenews