Έρχονται οι κατασκηνώσεις πολυτελείας «Glamping»

Tο Υφυπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για την αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου και την προσέλκυση τουρισμού από νέες αγορές, έχει προβεί στην ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου με σκοπό την αναβάθμιση/διαφοροποίηση του κατασκηνωτικού τουρισμού.

Με το νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί τροποποίηση της περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νομοθεσίας [Ν.34(Ι)/2019, Ν.9(Ι)/2020, Ν.106(Ι)/2021, ΚΔΠ90/2019 και ΚΔΠ203/2021] εισάγονται πρόνοιες που εκσυγχρονίζουν το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας των τουριστικών κατασκηνώσεων, ενσωματώνοντας παράλληλα και νέες διατάξεις που ρυθμίζουν την ανάπτυξη των κατασκηνώσεων πολυτελείας «Glamping», μιας νέας διεθνούς τάσης στο τουρισμό η οποία αναπτύσσεται ραγδαία σε παγκόσμια κλίμακα και συνδέεται με την εμπειρία πολυτελούς διαμονής στην ύπαιθρο.

Διαβάστε ακόμα: Glamping: Πεντάστερες διακοπές στη φύση με… jacuzzi

Το νομοσχέδιο βασίστηκε σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού, καθώς και σε εισηγήσεις και απόψεις που υποβλήθηκαν από εμπλεκόμενες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και ενδιαφερόμενους, οι οποίοι κατά καιρούς υπέβαλαν σχετικές προτάσεις προς το Υφυπουργείο.

Διαβάστε εδώ τις προδιαγραφές τουριστικών κατασκηνώσεων και κατασκηνώσεων πολυτελείας «Glamping»

Διαβάστε εδώ το νομοσχέδιο για την δημιουργία και την λειτουργία Τουριστικών Κατασκηνώσεων και κατασκηνώσεων πολυτελείας «Glamping»

ΠΗΓΗ:IN Business news