Έστησαν και βιομηχανία «εγγύησης» επενδυτών

Ένα κεφάλαιο του αμαρτωλού προγράμματος πολιτογραφήσεων που δεν έχει αποσπάσει ακόμα την απαιτούμενη προσοχή των ΜΜΕ και της κοινής γνώμης είναι αυτό που αφορά τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα στη διάπραξη σωρείας παρανομιών και παρατυπιών, που έπληξαν το γόητρο του κυπριακού κράτους, αλλά και τα συμφέροντά του.

Είναι ξεκάθαρο πως, μέσα από την κακοδιαχείριση που υπήρξε, το κράτος έχασε σημαντικά έσοδα, είτε υπό τη μορφή φορολογιών, είτε υπό τη μορφή τελών και δικαιωμάτων, είτε και υπό τη μορφή διαφυγόντων εσόδων από τη διενέργεια εικονικών πωλήσεων ακινήτων ή τη μη πραγματοποίηση οριστικών μεταβιβάσεων. Αυτή την πολύ σημαντική πτυχή εκτιμάται ότι θα την αναδείξει η έρευνα που θα ακολουθήσει από την Ελεγκτική Υπηρεσία, όταν της παραχωρηθούν τα στοιχεία από το ΥΠΕΣ.

Στο κεφάλαιο 6.7 του πορίσματος, με τίτλο «Περιεχόμενο αίτησης Μ127», καταγράφεται η ανυπαρξία επαρκούς και αξιόπιστου εντύπου αίτησης, το οποίο θα εμπόδιζε ίσως τις απείρου κάλλους προχειρότητες, από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και ιδιώτες πάροχους.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση της Ερευνητικής, ήταν τέτοια η προχειρότητα, που τις εγγυήσεις για τον «καλό χαρακτήρα» των αιτητών τις παρείχαν γραπτώς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι υπάλληλοι των εταιρειών-παρόχων, προφανώς κατ’ εντολήν των προϊσταμένων τους και χωρίς τις πλείστες φορές να έχουν την παραμικρή γνώση για το ποιόν των (αλλοδαπών) ανθρώπων τους οποίους εγγυούνταν!

Philenews