ΕΞΕΛΙΞΗ: Καμιά ποινή στους πέντε της ΠΑΣΥΝΟ (η εξηγηση του Υπουργού)

Σε γραπτή δήλωση προχώρησε σήμερα ο Υπ. Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου μετά τη συνάντηση με αντιπροσωπεία της ΠΑΣΥΝΟ, αναφορικά με την πειθαρχική έρευνα σε βάρος νοσηλευτικών λειτουργών κατόπινης καταγγελίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός στον οποίο ανέθεσε τη διενέργεια της πειθαρχικής έρευνας κατόπιν καταγγελίας για άρνηση περίθαλψης ασθενή, έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία και αποφάνθηκε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, δηλαδή, την άρνηση εκτέλεσης καθήκοντος.

Ωστόσο, «αφού έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός κατέληξε στην απόφαση να μην επιβάλει οποιαδήποτε ποινή. Πιο συγκεκριμένα, λήφθηκαν υπόψη οι ιδιάζουσες συνθήκες που είχε να αντιμετωπίσει το νοσηλευτικό προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι λειτουργοί δεν απασχόλησαν την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο στο παρελθόν. Επιπλέον, λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι οι νοσηλευτικοί λειτουργοί ακολούθησαν οδηγίες της συντεχνίας τους για μη εκτέλεση του καθήκοντός τους. Σύμφωνα με την Έφορο Συντεχνιών, εκ πρώτης όψεως η ΠΑΣΥΝΟ δεν φαίνεται να έχει ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται τόσο από το καταστατικό της Συντεχνίας όσο και από των Περί Συντεχνιών νομοθεσία κατά τη επίμαχη περίοδο», πρόσθεσε ο κ. Ιωάννου.

Με βάση τα πιο πάνω, αναφέρει στη γραπτή του δήλωση ο Υπουργός, «προκύπτει ότι η ΠΑΣΥΝΟ δεν εξάντλησε τα περιθώρια συνεννόησης, έβαλε τα μέλη της σε δοκιμασία και επιπλέον, με την πρόσφατη κινητοποίηση προκάλεσε αχρείαστη αναστάτωση για τους πολίτες».

«Έχω ενημερώσει την ΠΑΣΥΝΟ ότι από δικής μου πλευράς το θέμα θεωρείται λήξαν και δεν προτίθεμαι να προβώ σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. Με την ευκαιρία επαναλαμβάνω την προσήλωση του Υπουργείου στον διάλογο για την επίλυση των οποιονδήποτε προβλημάτων και θεωρώ απαραίτητη τη συνεργασία για την επίτευξη του κοινού σκοπού για το καλώς νοούμενο συμφέρον των ασθενών», κατέληξε.