Λιγότερη ανάπτυξη φέτος

Συγκρατημένη εμφανίζεται η Κεντρική Τράπεζα για την ανάπτυξη της οικονομίας το 2021 και 2022 και προβλέπεi ότι το ΑΕΠ θα καταγράψει ανάκαμψη 3,8%, προερχόμενη από όλες τις υποκατηγορίες του ΑΕΠ, σε συνέχεια της συρρίκνωσης της τάξης του 5,1% το 2020.

Στις προβλέψεις Δεκεμβρίου 2020 προέβλεπε ότι η ανάκαμψη θα ήταν 4,1% το 2021 και η ύφεση το 2020 στο -6,2%. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ολοκλήρωσε τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του Ιουνίου 2021 για τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη στην Κύπρο και όπως ανακοίνωσε χθες εκτενέστερη ανάλυση των προβλέψεων για όλα τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη περιλαμβάνεται στο οικονομικό δελτίο Ιουνίου 2021, το οποίο θα δημοσιευθεί σε λίγες μέρες.

Στην ανάλυσή της σημειώνει ότι «σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις του Δεκεμβρίου 2020, αναμένεται ελαφρώς ηπιότερη ανάκαμψη για το 2021, ως αποτέλεσμα των δύο αυστηρών σειρών περιοριστικών μέτρων διακίνησης (lockdown) που εφαρμόστηκαν τον Ιανουάριο και Απρίλιο αυτού του έτους. Σημειώνεται ότι ο οικονομικός αντίκτυπος των μέτρων αυτών διαφάνηκε να είναι σημαντικά μικρότερος από εκείνο που καταγράφηκε κατά την αντίστοιχη περίοδο των αυστηρών περιορισμών του 2020, συνεπεία της προσαρμογής των καταναλωτών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα (adaptation effects).

Ως εκ τούτου, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης το πρώτο τρίμηνο του 2021 κατέγραψε μικρότερη ύφεση από ότι αναμενόταν. Περαιτέρω άνοδος του ΑΕΠ κατά 3,1% και 2,5% αναμένεται τα έτη 2022-23, αντίστοιχα, οριακά χαμηλότερη απ’ ότι αναμενόταν στις προηγούμενες προβλέψεις του Δεκεμβρίου του 2020».

Στη χθεσινή αναφορά της η ΚΤΚ σημειώνει πως «στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου εμβολιαστικού προγράμματος του πληθυσμού και του αναμενόμενου σχετικού περιορισμού της επιδημιολογικής αβεβαιότητας στην ζώνη του ευρώ, οι προβλέψεις για την Κύπρο αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες του ευρωσυστήματος έχουν πλέον επικεντρωθεί ξανά στον καταρτισμό ενός βασικού σεναρίου, με το ήπιο και δυσμενές σενάριο να έχουν καταρτιστεί για την ζώνη του ευρώ, μόνο συγκεντρωτικά. Νοείται ότι η αβεβαιότητα, αν και με τάσεις περιορισμού, εξακολουθεί να είναι σημαντική και σχετίζεται με ενδεχόμενες μεταλλάξεις του ιού και το εύρος ενδεχόμενων μόνιμων απωλειών στο επίπεδο του ΑΕΠ».

Σε σχέση με τις πιθανότητες για απόκλιση από το βασικό σενάριο των προβλέψεων, αυτές τείνουν να είναι ελαφρώς προς τα πάνω τόσο για το ΑΕΠ όσο και για τον πληθωρισμό. Αυτό σχετίζεται με τη δυνατότητα μεγαλύτερης απορρόφησης κονδυλίων που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μεγαλύτερη από την αναμενόμενη χρήση των συσσωρευμένων αποταμιεύσεων που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, καθώς και από ενδεχόμενη πιο γρήγορη ανάκαμψη του τουρισμού.

«Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου εμβολιαστικού προγράμματος του πληθυσμού και του αναμενόμενου σχετικού περιορισμού της επιδημιολογικής αβεβαιότητας στην ζώνη του ευρώ, οι προβλέψεις για την Κύπρο αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες του ευρωσυστήματος έχουν πλέον επικεντρωθεί ξανά στον καταρτισμό ενός βασικού σεναρίου, με το ήπιο και δυσμενές σενάριο να έχουν καταρτιστεί για την ζώνη του ευρώ, μόνο συγκεντρωτικά», αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα.  Νοείται καταλήγει « ότι η αβεβαιότητα αν και με τάσεις περιορισμού, εξακολουθεί να είναι σημαντική και σχετίζεται με ενδεχόμενες μεταλλάξεις του ιού και το εύρος ενδεχόμενων μόνιμων απωλειών στο επίπεδο του ΑΕΠ».