Μπαγιάτικα νομοθετήματα στην προίκα της νέας Βουλής

Στα συρτάρια της Βουλής παραμένουν 346 νομοθετήματα, πολλά από τα οποία θα κληθούν να εξετάσουν οι 56 βουλευτές, όταν αρχίσουν τις συνεδρίες οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Παρά το ξεκαθάρισμα που έγινε κατά την προηγούμενη Βουλή, οι νέοι βουλευτές αρχίζουν τη θητεία τους έχοντας πάρει, τυπικά, προίκα 346 νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου. Στην πραγματικότητα, αρκετά από τα νομοσχέδια και τις προτάσεις έχουν κατατεθεί πριν από πολλά χρόνια, κάποια έχουν χάσει κάθε επικαιρότητα ή αξία χρήσης, αλλά για κάποιο λόγο παραμένουν στις εκκρεμότητες, αν και είναι απίθανο να συζητηθούν ξανά ή πολύ περισσότερο να εγκριθούν.

Η πλειοψηφία των εκκρεμοτήτων είναι προτάσεις νόμου που κατέθεσαν βουλευτές κατά τις προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδους. Σε αυτές, μάλιστα, δεν περιλαμβάνονται οι προτάσεις νόμου των βουλευτών που δεν έχουν επανεκλεγεί, καθώς και αυτές οι οποίες ουδέποτε συζητήθηκαν στις επιτροπές στην προηγουμένη Βουλή.

Ήδη, οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου έχουν προχωρήσει σε κωδικοποίηση των εκκρεμοτήτων που έχει κάθε επιτροπή, έτσι ώστε οι βουλευτές να πιάσουν αμέσως δουλειά και να μη χάσουν χρόνο για διαδικαστικά ζητήματα. Ανάλογα και με τις απαιτήσεις που θα θέσει η εκτελεστική εξουσία, στις πρώτες συνεδριάσεις των επιτροπών αναμένεται να καθοριστούν τα νομοθετήματα στα οποία θα δοθεί προτεραιότητα.

Εκατόν παρά δύο στη Νομικών 

Από τα 346 εκκρεμούντα νομοθετήματα, τα 98 αφορούν την κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών. Στην Επιτροπή Οικονομικών εκκρεμούν 76 νομοσχέδια και προτάσεις νόμου και ακολουθεί η Επιτροπή Εσωτερικών με 36. Πρόκειται για τις επιτροπές οι οποίες είναι κατά κανόνα επιφορτισμένες με μεγάλο όγκο νομοθετικής εργασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια μιας κοινοβολευτικής περιόδου.

Οι συγκεκριμένες επιτροπές θα κληθούν το επόμενο διάστημα να εξετάσουν πολλές σημαντικές νομοθεσίες, οι οποίες σχετίζονται με μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Αν και φαίνονται «βουνό» οι εκκρεμότητες στις επιτροπές, ωστόσο, σε σχέση με την έναρξη της θητείας της προηγούμενης Βουλής, ο αριθμός τους μειώθηκε! Ειδικά στην Επιτροπή Οικονομικών, η οποία είναι επιφορτισμένη και με την εξέταση του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και των προϋπολογισμών των ημικρατικών οργανισμών, τα προηγούμενα χρόνια στα συρτάρια της βρισκόταν τριψήφιος αριθμός εκκρεμούντων νομοθετημάτων, τα οποία τώρα μειώθηκαν στα 76.

Οι πιεστικές και χαλαρές επιτροπές

Τα μέλη της Επιτροπής Νομικών, για να διεξέλθουν των νομοθετημάτων που έχουν ενώπιον τους, θα πρέπει να συνεδριάζουν… δύο φορές την εβδομάδα! Αυτό που είναι σχεδόν δεδομένο, νοουμένου ότι την προεδρία της επιτροπής θα διατηρήσει ο ΔΗΣΥ, είναι ότι από τα πρώτα θέματα που θα εξεταστούν θα είναι η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης.

Όπως προαναφέραμε, μεγάλη αναμένεται να είναι και η ατζέντα της Επιτροπής Οικονομικών, τα μέλη της οποίας μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη συζήτηση των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, η οποία περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Επιπλέον, με την έναρξη των εργασιών, κάποια από τα μέλη της επιτροπής αναμένεται να θέσουν θέμα για τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, καθώς η αναστολή τους ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου.

Σε σχέση με την Επιτροπή Εσωτερικών, η σύνθεση της οποίας θα αλλάξει ριζικά, λόγω της μη επανεκλογής πολλών βουλευτών που συμμετείχαν σε αυτή, θα πρέπει να ολοκληρώσει τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτι, όμως, που αναμένεται να γίνει μετά τις τοπικές εκλογές του προσεχούς Δεκεμβρίου.

Από την άλλη, πολύ πιο χαλαρή θα είναι η κατάσταση στις κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εξωτερικών και Προσφύγων, οι οποίες έχουν να εξετάσουν μονοψήφιο αριθμό εκκρεμούντων νομοθετημάτων. Πρόκειται, μάλιστα, να νομοθετήματα για τα οποία δεν υπάρχουν πιεστικά χρονοδιαγράμματα για να εγκριθούν. Συνεπώς, τα μέλη των τριών αυτών επιτροπών θα ασχολούνται περισσότερο με τη συζήτηση αυτεπάγγελτων θεμάτων παρά με νομοσχέδια.

Οι εκκρεμότητες των υπολοίπων

Πέραν των πιο πάνω, πολλές είναι και οι εκκρεμότητες και στις υπόλοιπες επιτροπές. Συγκεκριμένα, στην Επιτροπή Άμυνας εκκρεμούν 11 νομοθετήματα, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3, στη Γεωργίας 7 και στην Επιτροπή Εμπορίου 15. Επιπρόσθετα, στην Επιτροπή Εξωτερικών υπάρχουν 4 νομοθετήματα που εκκρεμούν, στην Εργασίας 18, στη Θεσμών 8 και στη Μεταφορών 17. Παράλληλα, στην Επιτροπή Παιδείας εκκρεμούν 23 νομοθετήματα, εννέα στην Περιβάλλοντος, πέντε στην Προσφύγων και 17 στην Επιτροπή Υγείας. Στις εκκρεμότητες τα επόμενα πέντε χρόνια θα προστεθούν δεκάδες άλλα νομοσχέδια και προτάσεις νόμου που θα κατατεθούν, πολλά από τα οποία θα σχετίζονται με τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Εκκρεμεί από το 1999

Από τα στοιχεία της Βουλής προκύπτει ότι υπάρχουν προτάσεις νόμου των κομμάτων οι οποίες χρονολογούνται και σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να είναι άνευ ουσίας. Η παλαιότερη πρόταση που εκκρεμεί στη Βουλή κατατέθηκε πριν από 22 χρόνια και συγκεκριμένα το 1999. Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου εκκρεμεί ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών. Πρόκειται για πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ, την οποία κατέθεσαν βουλευτές οι οποίοι πλέον δεν βρίσκονται στη Βουλή. Κατά την προηγούμενη πενταετία, αποδέχθηκαν να την υιοθετήσουν ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος και οι βουλευτές Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Πανίκος Λεωνίδου. Με την πρόταση νόμου τροποποιείται ο νόμος περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων. Στόχος της πρότασης είναι η ρύθμιση της αξίωσης συμμετοχής ενός συζύγου στην περιουσία του άλλου, σε περίπτωση λύσης ή ακύρωσης του γάμου ή σε περίπτωση διάστασής τους. Προβλέπει, ειδικότερα, ότι σε περίπτωση που η αύξηση της περιουσίας ενός εκ των συζύγων γίνεται φυσιολογικά, χωρίς οποιαδήποτε συμβολή του άλλου συζύγου, ο τελευταίος θα έχει δικαίωμα στο 1/3 της αύξησης της περιουσίας αυτής, χωρίς να απαιτείται να αποδείξει οποιαδήποτε συμβολή στην αύξηση.

Ξεχασμένη από το 2011

Στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών βρίσκεται από το 2011 η πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του νόμου περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ώστε να εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής 5% στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη συγκράτηση της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία προέκυψε μετά την καταστροφή του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού λόγω της έκρηξης στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης»! Η συγκεκριμένη πρόταση είναι άνευ ουσίας, καθώς έχουν παρέλθει δέκα χρόνια από την έκρηξη.

Η Επιτροπή Εργασίας έχει ενώπιον της από το 2012 πρόταση νόμου της ΕΔΕΚ, με την οποία τροποποιείται ο νόμος για την παροχή επιδόματος τέκνου. Στην Επιτροπή Εσωτερικών εκκρεμεί από το 2013 η πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, με την οποία απλοποιείται η διαδικασία απόκτησης άδειας απασχόλησης στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα, με την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης του συμβολαίου εργασίας από το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας για την έκδοση άδειας προσωρινής παραμονής για σκοπούς απασχόλησης στους  συγκεκριμένους τομείς.

Τέλος, από το 2015 εκκρεμεί στην Επιτροπή Θεσμών πρόταση νόμου ΑΚΕΛ για το ασυμβίβαστο των κρατικών αξιωματούχων. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να απαγορευθεί πλήρως η ανάληψη εργασίας ή η παροχή υπηρεσίας προς τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα από εν ενεργεία πολιτειακούς αξιωματούχους και/ ή από επιχειρήσεις που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται ή παραπέμπουν σε αυτούς. Σημειώνεται πως τον Απρίλιο του 2016 ψηφίστηκε μέρος της πρότασης νόμου, στη συνέχεια  έγινε αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε σχετική απόφαση, σύμφωνα με την οποία ο νόμος που ψήφισε η Βουλή δεν είναι αντισυνταγματικός.

Στο περίμενε και νομοσχέδια που τέθηκαν στο περιθώριο

Εκτός από τις προτάσεις νόμου που χρονολογούνται, υπάρχουν και νομοσχέδια των οποίων η εξέταση δεν ολοκληρώθηκε. Για παράδειγμα, στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών εκκρεμεί από το 2006 νομοσχέδιο, παρόλο που είχε κατατεθεί επί άλλης διακυβέρνησης. Με το νομοσχέδιο τροποποιείται ο νόμος περί Πρωτοκόλλου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εσωτερική Εθιμοταξία), έτσι ώστε η εξουσία για τον καταρτισμό του Πίνακα Εσωτερικής Εθιμοταξίας (πρωτόκολλο) να δοθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, αντί η εθιμοταξία να προβλέπεται από νομοθεσία, με τον τελικό λόγο στη νομοθετική εξουσία.

Από το 2003 εκκρεμεί η εξειδίκευση ιατρών

Στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εκκρεμεί πρόταση νόμου του 2003, του προέδρου της ΕΔΕΚ Μαρίνου Σιζόπουλου και του βουλευτή του ΔΗΚΟ Ζαχαρία Κουλία. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του νόμου περί Εγγραφής Ιατρών, ώστε οι ιατροί που είχαν αρχίσει την εξειδίκευσή τους πριν από την έναρξη των βασικών κανονισμών που προβλέπουν για τα ειδικά προσόντα των ιατρών, να θεωρείται ότι κατέχουν εξειδίκευση, εφόσον ικανοποιήσουν το Ιατρικό Συμβούλιο ότι έτυχαν μετεκπαίδευσης σε αναγνωρισμένη μονάδα εξειδίκευσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία φορά που συζητήθηκε η πρόταση νόμου ήταν τον Ιούνιο του 2011, όταν όλοι οι προσκεκλημένοι είχαν εκφράσει τη διαφωνία τους. Η πρόταση, όμως, παρέμεινε στις εκκρεμότητες.

Οι ηθοποιοί, τα αμπελοπούλια και οι αγώνες ταχύτητας

Από το 2004 εκκρεμεί στην Επιτροπή Παιδείας πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ, με την οποία προτείνεται η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους ηθοποιούς, τη δημιουργία Συμβουλίου Εγγραφής Ηθοποιών, την κατάρτιση μητρώου για την εγγραφή ηθοποιών, τον καθορισμό των προϋποθέσεων για έκδοση άδειας επαγγέλματος και τη θεσμοθέτηση πειθαρχικού συμβουλίου, πειθαρχικής διαδικασίας και πειθαρχικών ποινών που αφορούν τους ηθοποιούς.

Επίσης, στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών εκκρεμεί και πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, η οποία κατατέθηκε το 2005 . Με την πρόταση νόμου θεσπίζεται νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία χώρων διεξαγωγής αγώνων ταχύτητας μηχανοκινήτων οχημάτων.

Στις Επιτροπές Άμυνας, Περιβάλλοντος και Προσφύγων εκκρεμούν νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες κατατέθηκαν το 2008. Συγκεκριμένα, ενώπιον της Επιτροπής Άμυνας εκκρεμεί η πρόταση νόμου της ΕΔΕΚ, με την οποία τροποποιείται ο νόμος περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας, ώστε να καθορισθεί ότι, τα ποσά τα οποία εισπράττονται δυνάμει αυτού, θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας, αποκλειστικά προς ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Δημοκρατίας.

Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος εκκρεμεί πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ με την οποία τροποποιείται ο νόμος περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων, έτσι ώστε να θεσπισθούν ειδικά αδικήματα αναφορικά με τη χρήση δολωμάτων με δηλητήριο ή αναισθητικό, δικτύων ή ξοβέργων για τη σύλληψη ή θανάτωση προστατευόμενων ειδών πτηνών και για την εξώδικη διευθέτηση τέτοιων αδικημάτων.

Εξάλλου, από το 2009 είναι κατατεθειμένη στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η πρόταση νόμου των Οικολόγων για τροποποίηση του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου, ώστε η ειδική μηνιαία σύνταξη που καταβάλλεται από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων να καταβληθεί στους αναπήρους εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου.

Από το 2010 βρίσκεται στα συρτάρια των Επιτροπών Εμπορίου και Γεωργίας πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, με την οποία τροποποιείται ο νόμος περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού. Με την πρόταση επιδιώκεται όπως όλα τα ποσά των διοικητικών προστίμων τα οποία επιβάλλονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) να επιστρέφονται στους καταναλωτές, για απάμβλυνση των επιπτώσεων ή των ζημιών που αυτοί υφίστανται ως αποτέλεσμα της παράβασης του νόμου.

Επιπλέον, εκκρεμεί πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, με την οποία θεσπίζεται νομοθεσία για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σωστή χρήση και διακίνηση των μέσων συσκευασίας που περιέχουν οπωροκηπευτικά είδη και την ταυτόχρονη διασφάλιση της ταυτοποίησης των προϊόντων, ώστε να αποφεύγεται η ασάφεια στην πληροφόρηση ή η παραπληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού, σχετικά με οπωροκηπευτικά είδη σε όλα τα στάδια εμπορίας, διακίνησης και διάθεσής τους.

Philenews