Οι μακροοικονομικές προβλέψεις Ιουνίου 2021 για την κυπριακή oικονομία

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ολοκλήρωσε τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του Ιουνίου 2021 για τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη στην Κύπρο1 . Πιο κάτω παρουσιάζονται περιληπτικά οι προβλέψεις για βασικά μεγέθη της κυπριακής οικονομίας, συγκεκριμένα για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), τον πληθωρισμό και τον πληθωρισμό εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων (δομικός πληθωρισμός) για τα έτη 2021-23.

Εκτενέστερη ανάλυση των προβλέψεων για όλα τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη περιλαμβάνεται στο Οικονομικό Δελτίο Ιουνίου 2021, το οποίο θα δημοσιευθεί σε λίγες μέρες.

Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου εμβολιαστικού προγράμματος του πληθυσμού και του αναμενόμενου σχετικού περιορισμού της επιδημιολογικής αβεβαιότητας στην ζώνη του ευρώ, οι προβλέψεις για την Κύπρο αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωσυστήματος έχουν πλέον επικεντρωθεί ξανά στον καταρτισμό ενός βασικού σεναρίου, με το ήπιο και δυσμενές σενάριο να έχουν καταρτιστεί για την ζώνη του ευρώ, μόνο συγκεντρωτικά.

Νοείται ότι η αβεβαιότητα αν και με τάσεις περιορισμού, εξακολουθεί να είναι σημαντική και σχετίζεται με ενδεχόμενες μεταλλάξεις του ιού και το εύρος ενδεχόμενων μόνιμων απωλειών στο επίπεδο του ΑΕΠ. Στον Πίνακα παρουσιάζονται οι προβλέψεις Ιουνίου 2021 σε σύγκριση με τις προβλέψεις Δεκεμβρίου 2020 του βασικού σεναρίου της ΚΤΚ για τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη της κυπριακής οικονομίας για τα έτη 2021-23.

Το 2021, το ΑΕΠ προβλέπεται να καταγράψει ανάκαμψη 3,8%, προερχόμενη από όλες τις υποκατηγορίες του ΑΕΠ, σε συνέχεια της συρρίκνωσης της τάξης του 5,1% το 2020.

Σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις του Δεκεμβρίου 2020, αναμένεται ελαφρώς ηπιότερη ανάκαμψη για το 2021, ως αποτέλεσμα των δύο αυστηρών σειρών περιοριστικών μέτρων διακίνησης (lockdown) που εφαρμόστηκαν τον Ιανουάριο και Απρίλιο αυτού του έτους.

Σημειώνεται ότι ο οικονομικός αντίκτυπος των μέτρων αυτών διαφάνηκε να είναι σημαντικά μικρότερος από εκείνο που καταγράφηκε κατά την αντίστοιχη περίοδο των αυστηρών περιορισμών του 2020, συνεπεία της προσαρμογής των καταναλωτών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα (adaptation effects).

Ως εκ τούτου, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης το πρώτο τρίμηνο του 2021 κατέγραψε μικρότερη ύφεση από ότι αναμενόταν. Περαιτέρω άνοδος του ΑΕΠ κατά 3,1% και 2,5% αναμένεται τα έτη 2022-23, αντίστοιχα, οριακά χαμηλότερη απ’ ότι αναμενόταν στις προηγούμενες προβλέψεις του Δεκεμβρίου του 2020.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο 1,1% το 2021, σε σχέση με -1,1% το 2020, ως αποτέλεσμα των αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου και σε μικρότερο βαθμό στις τιμές των υπηρεσιών.

Για τα έτη 2022-23 αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές, οι οποίες όμως παραμένουν υποτονικές. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 0,7% το 2022 και να ανέλθει στο 1% το 2023, επηρεαζόμενος κυρίως από την προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ και των μισθών καθώς και την άνοδο των τιμών των υπηρεσιών, στο πλαίσιο σταδιακής ανάκαμψης του τουρισμού.

Ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο 0,5% το 2021, σε σχέση με -0,8% το 2020. Για τα έτη 2022-23, προβλέπεται να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να ανέλθει στο 0,7% και 1,3%, αντίστοιχα.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στην αναμενόμενη αύξηση στη συνεισφορά της εξωτερικής ζήτησης (συνεπεία της σταδιακής ομαλοποίησης στον τουρισμό) που προβλέπεται να έχει αυξητική επίδραση στις τιμές των υπηρεσιών.

Σε σχέση με τις πιθανότητες για απόκλιση από το βασικό σενάριο των προβλέψεων, αυτές τείνουν να είναι ελαφρώς προς τα πάνω τόσο για το ΑΕΠ όσο και για τον πληθωρισμό. Αυτό σχετίζεται με τη δυνατότητα μεγαλύτερης απορρόφησης κονδυλίων που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μεγαλύτερη από την αναμενόμενη χρήση των συσσωρευμένων αποταμιεύσεων που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, καθώς και από ενδεχόμενη πιο γρήγορη ανάκαμψη του τουρισμού.