Προκήρυξη θέσης

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ορειβασίας Αγωνιστικής Αναρρίχησης και Προσανατολισμού που εδρεύει στην Λευκωσία, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός/μίας υπαλλήλου με καθήκοντα υπεύθυνου γραφείου με
μονοετή σύμβαση εργασίας.

Α. Απαιτούμενα προσόντα για την προς πλήρωση θέση είναι τα εξής:

 Μόνιμος κάτοικος στην Κυπριακή Δημοκρατία
 Πτυχίο πανεπιστημίου με κατεύθυνση στον αθλητισμό η παιδαγωγικά.
 Μεταπτυχιακό με κατεύθυνση στον αθλητισμό
 Αρίστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (επεξεργασία κειμένου και αρχειοθέτηση)
 Εμπειρία σε κατασκηνώσεις
 Εμπειρία στην διεξαγωγή εκδηλώσεων
 Σχετικός με κάποια από τα αθλήματα που αντιπροσωπεύουμε
 Πλεονέκτημα εάν ήταν η είναι αθλητής σε ένα από τα αγωνίσματα μας.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι/-νες για την ως άνω προκηρυχθείσα θέση θα πρέπει να αποστείλουν στην Ομοσπονδία, έως και τις 10 Ιουλίου 2021, επιστολή που να δηλώνει το ενδιαφέρον του/της συνοδευόμενη από τα καταρχήν απαραίτητα
δικαιολογητικά, όπως βιογραφικό σημείωμα, , καθώς και φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την κατοχή των απαιτουμένων προσόντων με τους εξής τρόπους:

α) ηλεκτρονικά: [email protected]
β) με fax: 22351190

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 97770067 απογευματινές ώρες 14.00 – 18.00.