ΠτΔ: «Ζητώ να χτίσουμε γέφυρες» – Οι 5 άξονες πολιτικής

«Το νέο εθνικό σχέδιο «Κύπρος – Το Αύριο»  δεν αφορά μόνο την Κυβέρνηση,  ένα κόμμα, μια κυβερνητική θητεία, αλλά πρόκειται για τη νέα μακρόπνοη εκδοχή της Κύπρου και μας αφορά όλους και απαιτεί εθνική, πολιτική και κοινωνική συνεννόηση», τονίζει σε γραπτή ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά τις συναντήσεις του με τους πολιτικούς αρχηγούς που αποσκοπούσαν στη συγκρότηση κυβέρνησης ευρείας αποδοχής, οι οποίες απέβησαν άκαρπες.

Επισημαίνει ότι «αυτό που ζητώ δεν είναι να συγκυβερνήσουμε. Στόχος μου δεν είναι να μοιραστώ τις ευθύνες τις διακυβέρνησης. Ζητώ να χτίσουμε γέφυρες ευθύνης, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τις νέες μεγάλες προκλήσεις».

Ακολούθως αναφέρει ότι θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για τις ειλικρινείς και δημιουργικές συζητήσεις που είχαν τις δύο τελευταίες ημέρες, επισημαίνοντας ότι «δεν ήταν μια τυπική, συμβατική διαδικασία.  Ήταν μια  πρωτοβουλία, εκ μέρους μου, ουσιαστική, αναγκαία και εκ του αποτελέσματος, ιδιαίτερα γόνιμη».

«Εκφράζω ικανοποίηση, διότι παρά τις διαφωνίες που είναι υπαρκτές και σεβαστές, διαπίστωσα ισχυρή βούληση για εξεύρεση κοινών τόπων και των απαραίτητων συναινέσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των μεγάλων εθνικών στόχων προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Αυτό που τόνισα στους πολιτικούς αρχηγούς είναι η ετοιμότητα της Κυβέρνησης να βρίσκεται σε ένα διαρκή και δημιουργικό διάλογο με όλους, προκειμένου να επιτύχουμε την επιθυμητή συνεννόηση και συναίνεση, ώστε από κοινού να επιτύχουμε τις μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν το κράτος μας πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό, πιο φιλικό προς τους πολίτες. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, τους οποίους, για άλλη μια φορά, ευχαριστώ», αναφέρει καταληκτικά.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι στόχοι και οι άξονες πολιτικές του Σχεδίου.

Α. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.

Παρουσιάσαμε ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό σχέδιο όχι μόνο για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου οράματος για τη χώρα μας:  Το Σχέδιο «Κύπρος – το αύριο» που αποτελεί τη γενναία τομή, τον οδικό χάρτη για τη μετά covid εποχή.

Είναι ένας συνολικός οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός, με επιδίωξη  την ανάδειξη της Κύπρου:

Α.          Ως μιας χώρας με υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, μέσω ενός βιώσιμου μοντέλου μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Β.          Μιας χώρας όπου το εκπαιδευτικό σύστημα και η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού ευθυγραμμίζονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον.

Γ.           Μίας χώρας που θα συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους στην πράσινη  και ψηφιακή μετάβαση.

Δ.          Μίας χώρας με ανθεκτικό σύστημα υγείας, που θα ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές στη βάση των κορυφαίων συστημάτων στον κόσμο.

Ε.           Ένα κράτος πρόνοιας που θα ενισχύει περαιτέρω το δίκτυ προστασίας των όσων έχουν ανάγκη τη συνδρομή του κράτους.

ΣΤ.        Ένα κράτος δικαίου, διαφάνειας και λογοδοσίας, με ισχυρούς μηχανισμούς πάταξης της διαφθοράς.

Β. ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

1ος Άξονας: Δημόσια Υγεία και πολιτική προστασία.

Περιλαμβάνει μέτρα που θα συμβάλουν στην αύξηση της ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών του Γενικού Συστήματος Υγείας. Δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές, εξοπλισμό και διαδικασίες, θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν μελλοντικές κρίσεις υγείας.

Ο Άξονας περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και, συγκεκριμένα, τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών για τον αποτελεσματικό χειρισμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

2ος άξονας: Ταχεία μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία. 

Άξονας επιδιώκει να συμβάλει σημαντικά στην πράσινη μετάβαση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μέσα από την επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προωθεί μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείριση των υδάτων πόρων αλλά και του περιβάλλοντος ευρύτερα.

3ος Άξονας: Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.

O εν λόγω Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των συμπερασμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

4ος Άξονας: Προς μια ψηφιακή εποχή .

Βασικός στόχος αυτού του άξονα είναι να γεφυρώσει τις διαφορές και να διασφαλίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου, χωρίς αποκλεισμούς και μέσω επαρκούς πρόσβασης σε υποδομές επικοινωνίας για όλους τους πολίτες.

Αυτό θα επιτευχθεί με την εξασφάλιση κάλυψης κινητής τηλεφωνίας 5G και δικτύου οπτικών ινών για το 100% του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της κινητής τηλεφωνίας 5G κατά μήκος των κύριων «terrestrial corridors» και της καθολικής και προσιτής πρόσβασης στη συνδεσιμότητα Gigabit σε όλες τις αστικές και αγροτικές περιοχές.

Ο άξονας αποτελεί θεμελιώδες μέρος της συνολικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου, προωθώντας ένα νέο οικονομικό μοντέλο με όραμα για μία δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία, βασισμένη στη γνώση και τις ψηφιακές και αναδυόμενες τεχνολογίες.

5ος  Άξονας: Απασχόληση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό.

Ο πέμπτος άξονας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο υφιστάμενο αλλά και μελλοντικό εργατικό δυναμικό, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και τάσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές της ανάγκες, περιλαμβανομένων αυτών που απορρέουν από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες.

Ο άξονας περιλαμβάνει επίσης μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς εργασίας που σχετίζονται με την ανάγκη διευκόλυνσης της εισόδου στην αγορά, ιδίως για γυναίκες με παιδιά, στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της προσιτής εκπαίδευσης και φροντίδας κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και στη δημιουργία ενός δικτύου εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας. Στοχεύει επίσης στην αύξηση της απασχόλησης για τους νέους εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET).

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ.

Για την υλοποίηση του Σχεδίου «Κύπρος – το αύριο» θα αξιοποιηθούν:

Α.          Το 1.2 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέπει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Β.          Το 1.8 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέπεται για την ίδια περίοδο από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής, μέσω του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ.

Γ.           Το 1.4 δισεκατομμύριο ευρώ που, σύμφωνα με τη μελέτη αντικτύπου, θα προκύψουν από ιδιωτικές επενδύσεις ή συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.

Δ.          Ενώ, οι ετήσιες δαπάνες των επόμενων προϋπολογισμών θα προσαρμοστούν και κατανεμηθούν σύμφωνα με τους άξονες του νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Συνεπώς, το συνολικό ποσό για υλοποίηση του Προγράμματος για την περίοδο 2021-2026, ανέρχεται, χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες των ετησίων προϋπολογισμών, στα 4.4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ως αποτέλεσμα εφαρμογής μόνο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 1.2. δισεκατομμυρίου ευρώ, θα ευεργετηθεί το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας αφού, πέραν της προβλεπόμενης αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), θα προστεθεί ένα επί πλέον ποσοστό ύψους 7%, ενώ, από την υλοποίηση των κονδυλίων του Σχεδίου προβλέπεται να δημιουργηθούν πέραν των 11 χιλιάδων νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Χωρίς να υπολογίζονται οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν και ο αντίκτυπος στο ΑΕΠ από το υπόλοιπο ποσό των 3.2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εντάσσονται στο Σχέδιο «Κύπρος – το αύριο».

Philenews