Ταχυδαχτυλουργικά… σε προσλήψεις Πολεοδομίας

Στην Πολεοδομία αποκλείστηκαν ο πρώτος και ο δεύτερος από θέσεις λειτουργού στην κλίμακα Α9 και αντί αυτών προσελήφθησαν άλλοι με χαμηλότερο βαθμό, όπως υποστηρίζουν υποψήφιοι οι οποίοι είχαν κληθεί ενώπιον της ΕΔΥ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», επιβεβαιώνεται ο αποκλεισμός των δύο πρώτων, ενώ σύμφωνα με τον ισχυρισμό παραπονούμενου, προσελήφθη έως και ο 80στός, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσουμε.

Ο διευθυντής Πολεοδομίας, Κυριάκος Κούνδουρος, με τον οποίον επικοινωνήσαμε, μας παρέπεμψε στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) η οποία έκανε και τις προσλήψεις. Λειτουργός της ΕΔΥ με τον οποίον επικοινωνήσαμε περιορίστηκε να αναφέρει, πως πέραν της γραπτής εξέτασης λαμβάνεται υπόψη και η προφορική εξέταση καθώς και άλλα δεδομένα. Ένας εκ των αποκλεισθέντων ανέφερε ότι ζήτησε να ενημερωθεί την προφορική βαθμολογία του αλλά του ελέχθη πως αυτό δεν μπορεί να γίνει. Διερωτήθηκε δε, πώς μπορεί ένας υποψήφιος να πειστεί ότι όντως δεν άξιζε να προσληφθεί, όταν δεν μπορεί να ενημερωθεί ούτε για τη δική του προφορική βαθμολογία αλλά ούτε και για τη βαθμολογία των ανθυποψηφίων του. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι το αποτέλεσμα των γραπτών εξετάσεων, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη σειρά κατάταξης, ανέφερε στον «Φ» υποψήφιος.

Λειτουργός της ΕΔΥ ανέφερε, ότι επειδή εγείρεται θέμα προσωπικών δεδομένων και δεδομένου ότι η ΕΔΥ δεσμεύεται από τη νομοθεσία, δεν επιθυμεί να σχολιάσει τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν.

Αυτό που μπορώ να σας πως όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, είναι ότι όντως έγιναν γραπτές εξετάσεις οι οποίες είχαν βαρύτητα τουλάχιστον 80% προκειμένου η συμβουλευτική επιτροπή του Τμήματος να συστήσει τετραπλάσιο αριθμό. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι υποψήφιοι πήραν ένα βαθμό στη γραπτή εξέταση, ακολούθως βαθμολογήθηκαν και προφορικά με 20% βαρύτητα και αν είχαν επιπρόσθετα προσόντα ή πλεονέκτημα ελήφθησαν και αυτά υπόψη. Από τις 19 θέσεις η μία δόθηκε σε άτομο με αναπηρία όπως ορίζει ο νόμος και τις υπόλοιπες 18 κατέλαβαν άλλοι υποψήφιοι. Ενώπιον της ΕΔΥ, όταν κατατεθεί η πρόταση της συμβουλευτικής επιτροπής ελέγχεται κι αν είναι εντάξει, καλείται ο αριθμός που συστήνεται από τη συμβουλευτική. Στην ΕΔΥ μετρά η απόδοση τους ενώπιον της κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης, καθώς και τα τυχόν προσόντα τους, ανέφερε ο ίδιος λειτουργός.

Αν κάποιος κατετάγη πρώτος ή δεύτερος στις γραπτές εξετάσεις και δεν προσελήφθη, κάτι το οποίο δεν μπορώ να επιβεβαιώσω, σίγουρα θα υπήρχε λόγος, πρόσθεσε.

Τέλος, διευκρίνισε πως η διαδικασία πρόσληψης λειτουργού Πολεοδομίας επειδή αφορά επιστημονικές θέσεις, δεν είναι η ίδια με τη διαδικασία των εξετάσεων οι οποίες διεξάγονται κάθε χρόνο και αφορούν αρκετές μη επιστημονικές θέσεις στο δημόσιο. Στις δύο περιπτώσεις η βαρύτητα των εξετάσεων είναι διαφορετική, συμπλήρωσε.

Βάσος Βασιλείου

Philenews