Άνοιξαν οι πόρτες του φρενοκομείου

Äéáìáñôõñüìåíïé ðïëßôåò óõãêåíôñþèçêáí óÞìåñá Ýîù áðü ôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï êáôÜ ôùí ìÝôñùí ãéá ôçí Covid-19 êáé õðÝñ ôçò åëåõèåñßáò ôùí âáóéêþí áíèñùðßíùí êáé áôïìéêþí äéêáéùìÜôùí, Ëåõêùóßá 18 Éïõëßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και παρακολουθούσε τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο είναι σίγουρο ότι θα επαναλάμβανε την επική φράση του «Η χώρα έχει μεταβληθεί σε απέραντο φρενοκομείο». Και θα είχε απόλυτο δίκαιο. Αυτά που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό στην Κύπρο ίσως είναι χειρότερα από εκείνα που ανάγκασαν πριν τρεις και πλέον δεκαετίες τον Καραμανλή να χαρακτηρίσει την Ελλάδα φρενοκομείο.

Τι άλλο παρά φρενοκομείο είναι η Κύπρος όταν χιλιάδες πρόσωπα κατέρχονται κατακαλόκαιρα μάλιστα με τη θερμοκρασία στα ύψη, σε διαδήλωση για να ζητήσουν τι παρακαλώ; Ούτε απελευθέρωση της Κύπρου, ούτε περιορισμό της ακρίβειας, ούτε καταδίκη της διαφθοράς ούτε, ούτε, ούτε. Δεν θέλουν να εμβολιασθούν. Δεν θέλουν να τους παράσχει το κράτος προστασία από τον κορονοϊό. Αν είναι δυνατό.

Αν η κατάσταση δεν ήταν τραγική θα ήταν κωμική. Τη στιγμή που τα αποτελέσματα της πανδημίας βοούν κατά τρόπο τραγικό, τη στιγμή που τα νοσοκομεία γεμίζουν με ασθενείς κάθε ηλικίας, τη στιγμή που η διεθνής επιστημονική κοινότητα υποδεικνύει ότι δεν έχουμε άλλο τρόπο μερικής, έστω, άμυνας έναντι του κορονοϊού παρά το εμβόλιο κάποιου επιμένουν να είναι προσκολλημένοι στις δικές τους ιδεοληψίες.

Είδαμε το πλήθος των διαδηλωτών χτες έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και πραγματικά μας κατέλαβε κατάθλιψη. Χιλιάδες άτομα σηκώθηκαν από τον καναπέ για να διαμαρτυρηθούν. Όταν δεν το έκανα για πολύ σοβαρότερα ζητήματα του τόπου. Όταν η εθνική και φυσική επιβίωσή μας σ’ αυτό τον τόπο βρίσκεται σε κίνδυνο. Όταν ο Τούρκος Πρόεδρος επελαύνει σε λίγες ώρες στο νησί και κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει η επίσκεψη αυτή. Όπως δεν ξέρει και πώς θα τον αντιμετωπίσει. Κι όμως κάποιοι και δεν είναι λίγοι, επιλέγουν ιεραρχούν ψηλότερα άλλα θέματα. Βάζουν μπουρλότο στις κοινωνικές δομές, απειλούν την υγεία του κόσμου και θέλουν να επιβάλουν την άποψή τους παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι είναι μειοψηφία.

Είδαμε το πλήθος των διαδηλωτών. Να διαμαρτύρονται παραβιάζοντας πρωτόκολλα και μέτρα προστασίας. Και διακρίναμε ετερόκλητες καταστάσεις. Φανατικούς θρησκόληπτους μέχρι φανατικούς εθνικιστές. Με σημαίες της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και με σημαίες μίγμα των δυο πρώτων. Τι ήθελαν να υποδηλώσουν και να πουν;

Το αποκορύφωμα ήταν η πορεία μέρους των διαδηλωτών προς το συγκρότημα ΔΙΑΣ όπου έκαψαν οχήματα, προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο και τις εγκαταστάσεις του και τρομοκράτησαν τους λιγοστούς εργαζόμενους που βρίσκονται την ώρα εκείνη στον σταθμό. Άγνωστες και ξένες προς την Κύπρο, καταστάσεις και συμπεριφορές. Φαίνεται ότι όντως ζούμε σε φρενοκομείο. Και το χειρότερο; Λείπουν οι γιατροί.