Χειρότερα και από πέρσι οι αναπτυξιακές δαπάνες

Εξακολουθούν να μην παίρνουν μπρος για αναπτυξιακά έργα τα υπουργεία, κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες, καθώς, ως συνήθως, επιλέγουν, παρ’ ότι προερχόμαστε από ύφεση 5% το 2020, να αφήνουν στα κρατικά ταμεία τα κονδύλια για τις αναπτυξιακές δαπάνες και να μεταθέτουν για τους επόμενους μήνες την όποια αξιοποίηση τους.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους έχει χρησιμοποιηθεί μόλις το 18% των αναπτυξιακών δαπανών, δηλαδή, από το €1.04 δισ. που περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό του 2021, έχει δαπανηθεί ποσό μόλις €189.5 εκατ. Μάλιστα, την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπου για τους δύο από τους έξι πρώτους μήνες υπήρχε lockdown λόγω της πανδημίας, η υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών ήταν πιο μεγάλη σε σχέση με φέτος! Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2020 είχε δαπανηθεί το 22% των αναπτυξιακών δαπανών. Από τα 942.3 εκατ. που είχαν τα υπουργεία στη διάθεση τους, είχε αντληθεί ποσό €209.1 εκατ.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Αναλυτικότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, από το σύνολο των αναπτυξιακών δαπανών έχει απορροφηθεί μόλις το 16% των κεφαλαιουχικών δαπανών, δηλαδή από €748.9 εκατ. έχουν δαπανηθεί €122.9 εκατ. Από την άλλη, το σύνολο των «άλλων αναπτυξιακών δαπανών» είναι ελαφρώς πιο ψηλά από πέρσι, αφού έχει απορροφηθεί το 22% των δαπανών σε σχέση με 20% το 2020. Συγκεκριμένα, τα υπουργεία έχουν δαπανήσει ποσό €66.5 εκατ. από το σύνολο των €298.9 εκατ.

Αναλυτικά από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, τη μεγαλύτερη αξιοποίηση είχαν τα κονδύλια που σχετίζονται με την αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων, καθώς από τα €17.6 εκατ. έχει δαπανηθεί το 29% δηλαδή €5.1 εκατ. Παράλληλα, τα υπουργεία έχουν αντλήσει το 27% των δαπανών που σχετίζονται με την ανέγερση και βελτίωση κτηρίων, δηλαδή από €100.2 εκατ. χρησιμοποιήθηκαν τα €27.1 εκατ. Στα ίδια επίπεδα είναι και η απορρόφηση των κονδυλίων για την υλοποίηση άλλων έργων, όπου δαπανήθηκαν €1.2 εκατ. από τα €4.5 εκατ. που έχουν προϋπολογισθεί.

Στο μεταξύ, δαπανήθηκε μόλις το ¼ των χρημάτων που σχετίζονται με την αγορά άλλων στοιχείων ενεργητικού και συγκεκριμένα €640 χιλ. από τα €2.5 εκατ. που έχουν προϋπολογισθεί. Για την αγορά  γης και κτηρίων το ποσοστό υλοποίησης είναι 22% , δηλαδή έχουν χρησιμοποιηθεί €9.8 εκατ. από τα €45 εκατ. Παράλληλα τα υπουργεία και κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν λάβει μόλις €17.4 εκατ. από τα 86.8 εκατ. που τους αναλογούν για την υλοποίηση και βελτίωση δρόμων. Επιπρόσθετα, έχουν επενδυθεί μόλις €11 εκατ. από τα €70.8 εκατ. για έργα υποδομής ενώ μόλις στο 7% ήταν υλοποίηση των κατασκευαστικών έργων, λόγω ότι έχουν χρησιμοποιηθεί €6 εκατ. από τα €89.3 εκατ. Όσον αφορά τις άλλες αναπτυξιακές δαπάνες στο 30% έφτασε το ποσοστό υλοποίησης των μεταβιβάσεων εξωτερικού ενώ μόλις το 1% των κονδυλίων που σχετίζονται με αποζημιώσεις έχει δαπανηθεί.

Προβληματισμός στο Υπουργείο Οικονομικών

Η μειωμένη απορροφητικότητα των αναπτυξιακών κονδυλίων προκαλεί προβληματισμό στο υπουργείο Οικονομικών. Όπως φαίνεται από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, έως το τέλος του χρόνου το ποσοστό υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού αναμένεται να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι κινήθηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Το 2020 η χρόνια έκλεισε με την άντληση μόνο του 65% των αναπτυξιακών κονδυλίων και το 2019 είχε χρησιμοποιηθεί μόνο το 62% των δαπανών. Σύμφωνα με στοιχεία, το σύνολο των αναπτυξιακών δαπανών για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020,  ανήλθε στα €615,4 εκατ. σε σχέση με προϋπολογιζόμενες δαπάνες ύψους €942,4 εκατ. για ολόκληρο το 2020 και πραγματικές δαπάνες €545 εκατ. το 2019

Philenews