Δημόσια διαβούλευση για αξιολόγηση τιμών των πετρελαιοειδών

Την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για το πλαίσιο αξιολόγησης των τιμών πετρελαιοειδών στην Κύπρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ).

«Η βελτίωση του Πλαισίου Αξιολόγησης των Τιμών των Πετρελαιοειδών αποτελεί για την Πολιτεία, αλλά και για το Υπουργείο ειδικότερα, έργο πρωταρχικής σημασίας», αναφέρει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι ενόψει των σημαντικών αλλαγών που σημειώθηκαν στον τρόπο λειτουργίας και εμπορίας των εταιρειών εισαγωγής πετρελαιοειδών λόγω πολλών παραγόντων αποφάσισε την αγορά υπηρεσιών για την ετοιμασία Μελέτης για τον Τρόπο Αξιολόγησης των Τιμών Πετρελαιοειδών μαζί με Μηχανογραφημένο Πλαίσιο Αξιολόγησης Τιμών Πετρελαιοειδών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να βελτιωθεί ο τρόπος παρακολούθησης των Τιμών Πετρελαιοειδών από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και να καθοριστούν συγκεκριμένα κριτήρια για εφαρμογή της πρόνοιας των Νόμων 115(Ι)/2004 και 57(Ι)/2010, η οποία προνοεί έκδοση διατάγματος ανώτατης τιμής.

Τέλος, το Υπουργείο Ενέργειας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις απόψεις τους στο ΥΕΕΒ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλεομοιότυπο 22200975 το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 9/8/2021 και σημειώνει πως το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

πηγή: INBusinessnews