Κατά 32% αυξήθηκε στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τους πρώτους πέντε μήνες του 2021

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 32% για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 στα €2.231,4 εκ. σε σύγκριση με €1.690,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, με βάση προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 ήταν €3.254,5 εκ. σε σύγκριση με €2.956,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020, σημειώνοντας αύξηση 10,1%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 ήταν €1.023,1 εκ. σε σύγκριση με €1.265,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020, σημειώνοντας μείωση 19,2%.

Τον Μάιο 2021, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €654,1 εκ. σε σύγκριση με €470,9 εκ. τον Μάιο 2020, καταγράφοντας αύξηση 38,9%.

πηγή: ΚΥΠΕ