Κλείνει 7 καταστήματα η Εθνική Κύπρου

Μόνο δυο καταστήματα θα διατηρήσει στην Κύπρο (σε Λευκωσία και Λεμεσό) η Εθνική Τράπεζα Κύπρου και θα διακόψει τις νέες δραστηριότητες λιανικής τραπεζικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της τράπεζας επεξεργάζεται λύσεις για την ομαλή εξυπηρέτηση των πελατών της, κατά την αναδιάρθρωση που ετοιμάζει για συρρίκνωση των εργασιών στην Κύπρο.

Το κλείσιμο επτά καταστημάτων (σύνολο 9 παγκύπρια, σήμερα) σηματοδοτεί και μείωση προσωπικού, που ανέρχεται στα 233 άτομα. Για τον λόγο αυτό, το ΔΣ της ΕΤΕ Κύπρου έχει εγκρίνει ένα σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης, το οποίο θα είναι ανοικτό μόνο για συγκεκριμένη περίοδο και είναι το μοναδικό που προβλέπεται στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου. Το σχέδιο τίθεται σε ισχύ από σήμερα, έως την Παρασκευή 13 Αυγούστου.

Οι εξελίξεις στην Εθνική Τράπεζα Κύπρου έχουν σχέση και με το ναυάγιο που επήλθε στην εξαγορά από την Astrobank, με αποτέλεσμα να μπαίνει επιτακτικά η ανάγκη αναδιάρθρωσης της τράπεζας στην Κύπρο.

Οι βασικές προτεραιότητες του επιχειρηματικού σχεδίου είναι, επικέντρωση στις εργασίες επιχειρηματικής τραπεζικής και ανάπτυξη των συνεργειών που προκύπτουν από την υποστήριξη των διεθνών συναλλαγών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. Εφαρμογή νέου οργανογράμματος για την ΕΤΕ Κύπρου, εναρμονισμένου με τις ανάγκες του νέου στοχευμένου επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας, μείωση του συνόλου των εξόδων της θυγατρικής κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.

Με το επιχειρηματικό σχέδιο, ο όμιλος της ΕΤΕ συμμορφώνεται με συγκεκριμένες δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τις προτεραιότητες του ομίλου για βελτιστοποίηση της παρουσίας του στο εξωτερικό. Η πλήρης και πιστή υλοποίηση των προτεραιοτήτων του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία εντός του 2021. Οι δεσμεύσεις είχαν αναληφθεί στο πλαίσιο του σχεδίου σναδιάρθρωσης του ομίλου της ΕΤΕ, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη λήψη κρατικής βοήθειας για την ανακεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ Α.Ε. το 2012. Ανάμεσα στις δεσμεύσεις ήταν η πώληση των μετοχών της ΕΤΕ Κύπρου ή εναλλακτικά η σημαντική συρρίκνωση του ενεργητικού της. Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος της ΕΤΕ προχώρησε σε ανοικτή διαδικασία πώλησης του 100% της ΕΤΕ Κύπρου, ενέργεια που τελικά δεν τελεσφόρησε.

Philenews