Μας καίνε οι τιμές των καυσίμων

Áõîçóåéò óôéò ôéìÝò ðåôñåëáßïõ, âåíæéíçò êáé öõóéêïõ áåñéïõ ç ïðïßá ïöåéëåôáé óôç êñßóç óôïí Ðåñóéêü Êüëðï. Ôñßôç 17 Óåðôåìâñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÌÐÏËÁÑÇ ÔÁÔÉÁÍÁ )

Από την αρχή του 2021 οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί. Βρίσκονται ήδη σε επίπεδα που μόνο σε περιόδους πετρελαϊκής κρίσης είδαμε στο παρελθόν. Χωρίς να συντρέχει ιδιαίτερος λόγος, χωρίς οι τιμές του πετρελαίου στη διεθνή αγορά να θεωρούνται ιδιαίτερα ψηλές, οι λιανικές τιμές των καυσίμων στην Κύπρο καίνε.

Τους τελευταίους μήνες όπως καταγγέλλεται και όπως διαπιστώνει ο καταναλωτής, δηλαδή ο καθένας από μας, έχουμε μια αύξηση που πλησιάζει τα 30 σεντ. Μια τεράστια αύξηση που δύσκολα η τσέπη μας μπορεί να αντέξει. Ήδη άρχισαν οι διαμαρτυρίες, άρχισαν τα διαβήματα προς πάσα κατεύθυνση, αλλά ένα είναι σίγουρο. Ότι και τη φορά αυτή θα πέσουν σε ώτα μη ακουόντων. Χρόνια τώρα γύρω από τις τιμές των καυσίμων κυριαρχεί ομερτά. Τόσο οι εταιρείες όσο και η Κυβέρνηση αρνούνται πεισματικά να αποκαλύψουν τη μεθοδολογία και να αιτιολογήσουν τις τιμές. Οι εταιρείες πετρελαιοειδών πραγματοποιούν υπερκέρδη. Αυτό πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Όπως δεδομένο είναι πώς εκμεταλλεύονται άριστα τις αυξομειώσεις στις διεθνείς τιμές για να προσθέτουν στα κέρδη τους. Όταν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς πέφτουν, στην Κύπρο ο καταναλωτής το επωφελείται με πολλή καθυστέρηση. Αντιθέτως όταν η διεθνής αγορά επιβάλλει αυξήσεις, αμέσως η αύξηση αυτή επιβάλλεται και στην Κύπρο. Μάλιστα κάθε φορά που αυξάνονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στην Κύπρο η αύξηση αυτή είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη.  Κάτι που συμβαίνει και τη φορά αυτή με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να επιβαρύνεται επίσης δυσανάλογα.

Την περίοδο αυτή με την οικονομική κρίση που επιτείνει η πανδημία, με την οικονομική δραστηριότητα να έχει περιορισθεί, οι μισθοί να συρρικνώνονται, ο οικογενειακός προϋπολογισμός δέχεται  άλλο ένα πλήγμα από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Τιμές που σπάνια στο παρελθόν είχαμε, όταν είχαμε και την επί πλέον επιβάρυνση του ΦΠΑ και η οποία έχει αφαιρεθεί τα τελευταία χρόνια με σκοπό να κρατηθούν οι τιμές των καυσίμων σε υποφερτά επίπεδα. Τώρα οι εταιρείες με την ανοχή και της Κυβέρνησης, επαναφέρουν τις τιμές στα ύψη. Και μας καταλαμβάνει δέος και με τη σκέψη μόνο πού θα πάνε οι τιμές αν η τιμή του πετρελαίου φτάσει ή ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Τα καύσιμα είναι η κινητήριος δύναμη της οικονομίας και ο καθένας κατανοεί πόσο σημαντικός παράγων είναι η τιμή τους. Επηρεάζει τις τιμές πολλών άλλων προϊόντων και υπηρεσιών. Αν λοιπόν δεν ελεγχθούν οι τιμές των καυσίμων τότε θα έχουμε τσουνάμι αυξήσεων κάτι που θα επηρεάσει τόσο την οικονομία του τόπου όσο και το βιοτικό επίπεδο του λαού.