Σεπτέμβριο οι αιτήσεις για τις κυβερνητικές εξετάσεις

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να παρακαθίσουν στις κυβερνητικές εξετάσεις, για να εξασφαλίσουν μια θέση στο δημόσιο. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και θα αφορούν θέσεις οι οποίες θα δημοσιευθούν το 2022.

Συγκεκριμένα, για τις μη επιστημονικές θέσεις, των οποίων η αρχική μισθολογική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α7, οι εξετάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν το Σάββατο 23 Οκτωβρίου. Βασικό προσόν για τις συγκεκριμένες θέσεις είναι το απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη επιστημονικές θέσεις). Εξάλλου, για τις επιστημονικές θέσεις, των οποίων η αρχική μισθολογική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α8, βασικό προσόν είναι το πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς σε θέματα ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, η εξέταση θα αφορά αριθμητική ικανότητα, αφαιρετική ικανότητα και λεκτική ικανότητα. Οι υποψήφιοι, για να επιτύχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει να συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο κάθε ένα από τα θέματα 40% τουλάχιστον.

«Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων θα υπόκεινται σε περαιτέρω στατιστική επεξεργασία και η τελική βαθμολογία που θα δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων θα είναι σε τρία δεκαδικά» προσθέτει η ΕΔΥ. Σημειώνεται ότι η επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή στην ΕΔΥ αίτησης διορισμού σε οποιαδήποτε από τις θέσεις που θα προκηρυχθούν το 2022. Οι σχετικοί κατάλογοι των θέσεων αναμένεται να εγκριθούν από τη Βουλή και να δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την υποβολή των αιτήσεων στην υπηρεσία εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, θα πρέπει να καταβάλουν και τέλος €50 για κάθε εξέταση. «Ο σχετικός ιστότοπος μέσω του οποίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις και οι ακριβείς ημερομηνίες της έναρξης υποβολής αιτήσεων, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με τις εξετάσεις, θα ανακοινωθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2021» αναφέρεται.

Philenews