Στο Ανώτατο για αναστολή του Safe Pass

Μπορεί μέσα σε λίγες μέρεςνα είχαμε και δεύτερη απόφαση Δικαστηρίου με την οποία απορρίφθηκε αίτηση πολιτών για διάταγμα αναστολής του Safe Pass, όμως αυτή η απόφαση δεν φαίνεται να είναι το τέλος του δρόμου καθώς ετοιμάζεται έφεση κατά της δικαστικής απόφασης.

Ο Γιάννος Γεωργιάδης, δικηγόρος των 103 αιτητών, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα προσκομιστεί και η ανάλογη μαρτυρία, καθώς στην τελευταία απόφασή του το Δικαστήριο αποφάνθηκε   ότι δεν δικαιολογείται σε αυτό το στάδιο η έκδοση προσωρινού διατάγματος αναστολής του Safe Pass και άλλων μέτρων διευκρινίζοντας ότι μέσω αυτής της ενδιάμεσης απόφασης το δικαστήριο δεν προβαίνει σ´αυτό το στάδιο σε ευρήματα επί της ουσίας των επίδικων θεμάτων της αγωγής ήτοι της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εναγόντων και της πρόκλησης ζημιών λόγω αμέλειας σε σχέση με τα μέτρα. «Αυτό είναι κάτι που θα εξεταστεί στα πλαίσια της ακρόασης της υπόθεση με την παρουσίαση επιστημονικής και άλλης μαρτυρίας και από τις δυο πλευρές για αξιολόγηση όπως έγινε και στη γερμανική υπόθεση πρωτόδικου δικαστηρίου όπου τελικά εκδόθηκε απόφαση ακύρωσης των μέτρων σε σχολεία που αφορούσαν υποχρεωτικά rapid tests, μάσκες και η διατήρηση αποστάσεων» δήλωσε στη Cyprus Times ο κ. Γεωργιάδης. Πρόσθεσε ότι μελέτησε λεπτομερώς την απόφαση του δικαστηρίου «και θεωρούμε ότι συντρέχουν αρκετοί λόγοι που δικαιολογούν την καταχώρηση έφεσης στο ανώτατο δικαστήριο. Ο κυριότερος λόγος έφεσης είναι η νομική πλάνη του δικαστηρίου σε σχέση με την έκδηλη παρανομία στην έκδοση των περιοριστικών μέτρων και η λανθασμένη ερμηνεία της κυπριακής νομοθεσίας». Υποστήριξε ότι «Το δικαστήριο φαίνεται  να τελεί υπό νομική πλάνη σε σχέση με την ερμηνεία  άρθρων του Συντάγματος», και εξέφρασε την πίστη ότι «εάν το δικαστήριο ερμήνευε ορθά τη νομοθεσία θα κατέληγε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι πρόκειται περί έκδηλης παρανομίας και πάνω σ’ αυτή τη βάση κατά την γνώμη μου δικαιολογείται η έκδοση του προσωρινού διατάγματος αναστολής των μέτρων μέχρι εκδίκασης της υπόθεσης και πιστεύω ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες ανατροπής της ενδιάμεσης απόφασης του δικαστηρίου στο στάδιο της έφεσης που θα καταχωρήσουμε ενώπιον τριών δικαστών στο Εφετείο». Αφού ανέφερε ότι η έφεση θα καταχωριστεί τάχιστα, διευκρίνισε ότι «η μη έκδοση του προσωρινού διατάγματος ουδόλως επηρεάζει ή καθορίζει το αποτέλεσμα της κυρίως υπόθεσης.»