ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Η αναπομπή του νόμου για εκποιήσεις υποτιμά την νοημοσύνη μας

Οι λόγοι της αναπομπής ημερομηνίας 23/7 δεν ευσταθούν και ορισμένοι μάλιστα από αυτούς υποτιμούν την νοημοσύνη μας αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στο γιατί ο Πρόεδρος δεν πρέπει να κάνει αναφορά στο ανώτατο της πρότασης νόμου για παράταση της αναστολής των εκποιήσεων μέχρι 31 Οκτώβριου.

Αυτούσια η ανακοίνωση

1.            Η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος είναι ήδη πάρα πολύ εκτεθειμένοι με την αναπομπή του νόμου για τις εκποιήσεις. Αγνόησαν εντελώς τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που περιέχονται στην επιστολή της ημερομηνίας 20/7.

Οι λόγοι της αναπομπής ημερομηνίας 23/7 δεν ευσταθούν. Ορισμένοι μάλιστα από αυτούς υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Στην επιστολή του ο Πρόεδρος αναφέρει ότι επειδή ‘’…η αναστολή της διαδικασίας εκποίησης είναι παγοποιημένη από τον Δεκέμβριο του 2020 έπαψε να είναι προσωρινή και πως η συνεχής ψήφιση από την Βουλή αναστολών στην εφαρμογή του βασικού νόμου δύναται να ερμηνευθεί ως μόνιμη παρά προσωρινή, τόσο από τους Δανειολήπτες όσο και από εποπτικής πλευράς’’.

Ούτε οι Δανειολήπτες ούτε η Εποπτική πλευρά δεν θεωρούν την αναστολή μόνιμη. Η επιστολή της ΕΚΤ  λέει ακριβώς τα αντίθετα: Αναφέρει η ΕΚΤ ότι σκοπός των τροποποιήσεων που εισάγονται είναι μόνο η παράταση της αναστολής των διαδικασιών εκποίησης μέχρι την 31η Οκτωβρίου. Ακριβώς για να μετριαστούν οι συνέπειες της πανδημίας της Νόσου Covid – 19, τονίζοντας μάλιστα την στόχευση (περιορισμό) των ακινήτων που δεν θα μπορούν να εκποιηθούν.

Η απόκρυψη της επιστολής αυτής της ΕΚΤ αφήνει περισσότερο εκτεθειμένο τον Πρόεδρο και δημιουργεί ερωτηματικά σε σχέση με τις πραγματικές προθέσεις αυτού και των συμβούλων του, οι οποίοι αγνοώντας την πιο πάνω επιστολή της ΕΚΤ τον συμβούλευσαν να προχωρήσει στην αναπομπή για λόγους που δεν πείθουν ΚΑΝΕΝΑ.

2.            Πριν δυο χρόνια (3/6/2020) η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου απέρριψε ΟΜΟΦΩΝΑ την αναφορά του Προέδρου η οποία στηριζόταν στους ίδιους ακριβώς λόγους που στηρίζεται η αναπομπή του Προέδρου την οποία ήδη απέρριψε η πλειοψηφία της Βουλής.

Η κατάληξη  της γνωμάτευσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 3 Ιουνίου του 2020, ήταν: ‘’…ενόψει των προαναφερθέντων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, ο υπό κρίση Νόμος δεν καταστρατηγεί οποιαδήποτε από τα προαναφερόμενα Άρθρα του Συντάγματος, ούτε τα προαναφερόμενα Άρθρα της ΣΛΕΕ, αλλά ούτε και τη θεμελιώδη αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών.