Ξένια Κωνσταντίνου Vs Χρύση Παντελίδη για έδρα Λευκωσίας

Στον αέρα και πάλι βρίσκεται η διαδικασία κατανομής των εδρών στις βουλευτικές εκλογές, με την υποψήφια στη Λευκωσία με τον ΔΗΣΥ, Ξένια Κωνσταντίνου, να προσφεύγει στο Εκλογοδικείο αμφισβητώντας την παραχώρηση της έδρας στον βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύση Παντελίδη. Η προσφυγή στρέφεται τόσο κατά του Εφόρου Εκλογών, όσο και κατά του κόμματος και του ίδιου του βουλευτή.

Στην αίτηση η κ. Κωνσταντίνου ουσιαστικά αμφισβητεί με βάση τη νομοθεσία τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παραχώρηση της τελευταίας έδρας που έμενε αδιάθετη στην επαρχία Λευκωσίας, στο ΔΗΚΟ. Το αιτιολογικό είναι ότι η νομοθεσία δεν προβλέπει στην 3η κατανομή των εδρών να παραχωρείται και δεύτερη έδρα στο ίδιο κόμμα, όπως έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Συνεπώς η Ξένια Κωνσταντίνου μέσω της προσφυγής της, η οποία καταχωρήθηκε από τα δικηγορικά γραφεία Ανδρέας Μ. Σοφοκλέους & ΣΙΑ ΔΕΠΕ, Μαρκίδη, Μαρκίδη & ΣΙΑ και Ανδρέας Κονναρής ΔΕΠΕ, ζητά όπως γίνει αναπληρωματική εκλογή για τη συγκεκριμένη έδρα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος τρόπος κατανομής των εδρών ακολουθήθηκε και το 2016 χωρίς ωστόσο να υπάρξει αμφισβήτηση.

«Αναφορικά με την αίτηση μας στο εκλογοδικείο είμαστε της άποψης πως ο νόμος δε δίνει στον Γενικό Έφορο Εκλογών το δικαίωμα να προσκυρώσει και 2η έδρα σ’ οποιοδήποτε κόμμα κατά τη 2η φάση της 2ης κατανομής», ανέφερε σε δήλωση της στον «Φ», η Ξένια Κωνσταντίνου. Επιπλέον όμως, όπως, ανέφερε, «και πέρα από το νομικό κενό το οποίο εντοπίζουν οι δικηγόροι της αίτησης θεωρώ ότι, κατά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές έχουμε όλοι διαπιστώσει αδυναμίες στην αναλογική εκπροσώπηση. Έχουμε δει κόμματα να μειώνονται τα ποσοστά τους αλλά να διατηρούν όλες τους τις έδρες, έχουμε δει κόμματα με μεγαλύτερα ποσοστά από άλλα στην ίδια επαρχία να έχουν λιγότερες έδρες και ούτω καθ’ εξής. Θεωρώ χρήσιμο και επωφελές για τη δημοκρατία να ανοίξουμε μία δημόσια συζήτηση αναφορικά με ενδεχόμενες αλλαγές που πρέπει να περάσουν από τη Βουλή για να εξορθολογιστεί ο εκλογικός νόμος και να αντανακλά καλύτερα τη λαϊκή βούληση».

Η καταχώρηση της προσφυγής, ουσιαστικά ανοίγει ένα νέο κύκλο νομικής μάχης σε σχέση με την εκλογική νομοθεσία και τα κενά ενδεχομένως που μπορεί να υπάρχουν. Υπενθυμίζεται η περίπτωση του Γεώργιου Παπαδόπουλου στη Λεμεσό και η νομική μάχη με την προσφυγή του Ανδρέα Μιχαηλίδη, η οποία ανέδειξε το νομοθετικό κενό που υπήρχε στην περίπτωση μη καταληφθείσας έδρας και πού τελικά οδήγησε σε ολοκλήρωση των εργασιών της προηγούμενης  Βουλής  με 55  αντί 56 βουλευτές.

Στην προσφυγή αναφέρεται ότι είναι η θέση της Αιτήτριας ότι ο Γενικός Έφορος Εκλογών λανθασμένα προσκύρωσε την συγκεκριμένη έδρα ενόψει του γεγονότος ότι οι περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 έως (Αρ. 2) του 2021 δεν δίδουν το δικαίωμα στον Γενικό Έφορο Εκλογών να προσκυρώσει δεύτερη έδρα σ’ οποιοδήποτε κόμμα κατά το στάδιο της δεύτερης φάσης της δεύτερης κατανομής και, συνεπώς, ο Γενικός Έφορος Εκλογών ενήργησε κατά παράβαση του νόμου και/ή υπερέβη τις εξουσίες του. Παράλληλα η αιτήτρια υποστηρίζει στην αίτηση της ότι η προσκύρωση της έδρας, με τη διαδικασία που έγινε από τον Γενικό Έφορο Εκλογών, συγκρούεται με την αρχή της ισότητας η οποία διασφαλίζεται από το Άρθρο 28.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας καθότι επιφέρει αποτέλεσμα που δεν είναι συμβατό με την αρχή της ισότητας και είναι αντίθετο με το αναλογικό σύστημα εκπροσώπησης σε παγκύπρια βάση.

Η αιτήτρια αιτείται όπως το Εκλογοδικείο:

κηρύξει άκυρη την προσκύρωση και παραχώρηση της εν λόγω έδρας στο ΔΗΚΟ

κηρύξει άκυρη την εκλογή του Χρύση Παντελίδη ως εκλεγέντα βουλευτή στην επαρχία Λευκωσίας και

δηλώσει ότι για την πλήρωση της εν λόγω έδρας διεξαχθεί αναπληρωματική εκλογή.

ΔΗΚΟ: Νόμιμη και ορθή

Σχολιάζοντας το Δημοκρατικό Κόμμα την προσφυγή υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα νομιμότητας. «Σε σχέση με την αίτηση της υποψήφιας βουλεύτριας του ΔΗΣΥ στο Εκλογοδικείο, κατά του Γενικού Εφόρου Εκλογών και του ΔΗΚΟ αναφορικά με την κατανομή των εδρών στις εκλογές της 30ής Μαΐου 2021, το ΔΗΚΟ σημειώνει και τονίζει ότι είναι πεπεισμένο για τη νομιμότητα και την ορθότητα της κατανομής αυτής και ότι θα υπερασπιστεί τη θέση του στο Εκλογοδικείο».

3η κατανομή: 3 κόμματα 4 έδρες

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην 3η κατανομή εδρών μετέχουν μόνο τα κόμματα που εξασφαλίζουν ποσοστό 7,2%  και άνω. Ως εκ τούτου στις εκλογές της 30ής Μαΐου στην 3η κατανομή συμμετείχαν μόνο ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό Κόμμα. Η κατανομή των εδρών έγινε ως εξής:

Η πρώτη αδιάθετη έδρα προσκυρώθηκε στο ΔΗΚΟ, καθότι παρουσίαζε το υψηλότερο υπόλοιπο ψήφων το οποίο προέκυψε από τη δεύτερη κατανομή.

Η δεύτερη αδιάθετη έδρα προσκυρώθηκε στον Δημοκρατικό Συναγερμό καθότι παρουσίαζε το δεύτερο υψηλότερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.

Η τρίτη αδιάθετη έδρα προσκυρώθηκε στο ΑΚΕΛ καθότι παρουσίαζε το τρίτο υψηλότερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.

Στη συνέχεια ο Γενικός Έφορος Εκλογών προσκύρωσε την τέταρτη και τελευταία αδιάθετη έδρα στο ΔΗΚΟ, η οποία ακολούθως καταλήφθηκε από τον Χρύση Παντελίδη και είναι το σημείο για το οποίο καταχωρήθηκε η προσφυγή, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Philenews