Υποχρεωτικός εμβολιασμός – εστίαση: Στο “τραπέζι” το σενάριο, λέει ο Πέτσας

ÅíçìÝñùóç ôùí ìåëþí ôçò ÅðéôñïðÞò áðü ôïí ÁíáðëçñùôÞ Õðïõñãü Åóùôåñéêþí, ÓôÝëéï ÐÝôóá, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 36 ðáñ. 5 ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ó÷åôéêÜ ìå ôç äéá÷åßñéóç ôïõ ðñüóöáôïõ êýìáôïò êáêïêáéñßáò "ÌÞäåéá".

Υποχρεωτικός εμβολιασμός – εστίαση: Από την άλλη ο υπουργός ξεκαθάρισε πως δεν έχει τεθεί θέμα αποκλεισμού των ανεμβιολίαστων από τα καταστήματα λιανεμπορίου.

Μόνο σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες θα επιτρέπεται η είσοδος σε κλειστούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας και μετά το φθινόπωρο. Οπως δήλωσε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας «Αυτή φαίνεται ότι θα είναι η συνταγή». Ο κ.Πέτσας μιλώντας στον ΣΚΑΙ αναφέρθηκε στο ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων στην εστίαση, αναφέροντας πως είναι κάτι που απασχολεί την κυβέρνηση, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικός, καθώς το έκλεισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής.

Σύμφωνα με την τροπολογία που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή η κυβέρνηση δεν αποκλείεται να επεκτείνει την υποχρεωτικότητα και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, αν το φθινόπωρο καταγραφεί έκρηξη κρουσμάτων και πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Από την άλλη ο υπουργός ξεκαθάρισε πως δεν έχει τεθεί θέμα αποκλεισμού των ανεμβιολίαστων από τα καταστήματα λιανεμπορίου.

πηγή: ALPHAFREEPRESS