Αντέχουν οι τράπεζες σε αντίξοο σενάριο

Τα 265 δισεκατομμύρια ευρώ «αγγίζει» ο αντίκτυπος του δυσμενούς σεναρίου των stress tests στις ευρωπαϊκές τράπεζες, με τον δείκτη CET1 να διατηρείται πάνω από 10%, ενώ διατήρησαν τα δύο τρίτα των μαξιλαριών τους άθικτα.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εurobean Banking Authority) δημοσίευσε χθες τα αποτελέσματα των stress tests σε όλη την ΕΕ για το 2021, στο οποίο συμμετείχαν 50 τράπεζες από 15 χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, καλύπτοντας το 70% των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού τομέα της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν λεπτομερή δεδομένα για τις 38 τράπεζες της ζώνης του ευρώ που συγκαταλέγονται στο εν λόγω δείγμα. Για πρώτη φορά, η ΕΚΤ δημοσίευσε επίσης επιλεγμένες πληροφορίες για τις 51 τράπεζες μεσαίου μεγέθους, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ.

Η μέση συνολική μείωση κεφαλαίου ήταν 5,2 ποσοστιαίες μονάδες και αναλύεται ως εξής: Όσον αφορά τις 38 τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση της ΕΑΤ, ο μέσος δείκτης CET1 υποχώρησε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, από 14,7% σε 9,7%. H μέση μείωση κεφαλαίου για τις 51 τράπεζες μεσαίου μεγέθους που συμμετείχαν αποκλειστικά στην άσκηση της ΕΚΤ αντιστοιχούσε σε 6,8 ποσοστιαίες μονάδες, ο σχετικός δείκτης δηλαδή υποχώρησε σε 11,3% σε σχέση με το σημείο εκκίνησης (18,1%).

Ο κύριος λόγος για τον οποίο παρατηρείται αυτή η διαφορά στη μείωση κεφαλαίου υπό το δυσμενές σενάριο είναι ότι οι τράπεζες μεσαίου μεγέθους επηρεάζονται περισσότερο από τους χαμηλότερους καθαρούς τόκους-έσοδα, τα χαμηλότερα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες και τα μειωμένα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών στον τριετή ορίζοντα της άσκησης.

Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο πρώτος βασικός παράγοντας που συνέβαλε στη μείωση του κεφαλαίου ήταν ο πιστωτικός κίνδυνος, επειδή η οικονομική διαταραχή στο δυσμενές σενάριο οδήγησε σε ζημίες από δάνεια. Παρά τη συνολική ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος, εξαιτίας των νέων προκλήσεων που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) οι τράπεζες πρέπει να διασφαλίσουν την ορθή μέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.

Για ένα υποσύνολο τραπεζών, ο δεύτερος βασικός παράγοντας που συνέβαλε στη μείωση του κεφαλαίου ήταν ο κίνδυνος αγοράς. Το γεγονός ότι χρειάστηκε να αναπροσαρμοστεί πλήρως η αξία πολλών χρηματοοικονομικών προϊόντων αποτέλεσε τον μεγαλύτερο μεμονωμένο παράγοντα κινδύνου αγοράς. Αυτό επηρέασε ιδίως τις μεγαλύτερες τράπεζες, καθώς είναι πιο εκτεθειμένες σε διαταραχές όσον αφορά τις μετοχές και τα πιστωτικά περιθώρια.

Ο τρίτος βασικός παράγοντας ήταν η περιορισμένη ικανότητα δημιουργίας εσόδων σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, καθώς υπό το δυσμενές σενάριο οι τράπεζες βρέθηκαν αντιμέτωπες με σημαντική μείωση των καθαρών τόκων-εσόδων τους, των εσόδων τους από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και των καθαρών εσόδων τους από αμοιβές και προμήθειες.

Ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και η ικανότητα δημιουργίας εσόδων αποτελούν τρία κύρια θέματα στα οποία επικεντρώνονται οι επόπτες της ΕΚΤ στο πλαίσιο του καθημερινού εποπτικού έργου τους.

Αντοχές διατηρούν οι 50 μεγαλύτερες τράπεζες της ΕΕ

Τα θετικά αποτελέσματα των stress tests στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες φέρνουν πιο κοντά την επιστροφή στην κανονικότητα. Όπως προκύπτει από τα χθεσινοβραδινά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Eυρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, οι τράπεζες δέχτηκαν χτύπημα 265 δισ. ευρώ στο τεστ αντοχής, με βάση το δυσμενές σενάριο, αλλά παρόλα αυτά διατήρησαν τα 2/3 των μαξιλαριών τους άθικτα. Στις 50 τράπεζες που μετέχουν στο stress test αντιστοιχεί το 70% του ενεργητικού στην ΕΕ.

Στο δυσμενές σενάριο, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, σύμφωνα με το σταθμισμένο με βάση το ρίσκο ενεργητικό, δέχεται χτύπημα 485 μονάδων και ο δείκτης CET1 fully loaded υποχωρεί στο 10,2% από 15%. Σε σχέση με το προηγούμενο stress tests σε όλη την ΕΕ, το 2018, οι τράπεζες συνέχισαν να ενισχύουν την κεφαλαιακή τους βάση. Στην αρχή των tests, δηλαδή στο τέλος του 2020, είχαν CET1 15%. Αυτό επιτεύχθηκε παρά την άνευ προηγουμένου μείωση του ΑΕΠ της ΕΕ, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 το 2020. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σημειώνει ότι τα stress test για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έγιναν έχοντας ως βάση δυσμενές σενάριο, σύμφωνα με το οποίο το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη θα συρρικνωθεί κατά 3,6% το 2021, κάτι το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα απαισιόδοξη προοπτική.

Philenews