Διορισμοί με το καζαντί

Το λέμε χρόνια, το φωνάζουμε εδώ και καιρό. Το σύστημα που υιοθετείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επιλογή των προσώπων που στελεχώνουν τα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών δεν πάσχει απλώς. Είναι καρκίνωμα. Καρκίνωμα σε βάρος της ίδιας της κοινωνίας και ασφαλώς και των ιδίων των οργανισμών.

Με λίγα λόγια, είναι εξάλλου γνωστό σε όλο τον κόσμο, κάθε φορά που θα διοριστούν τα νέα μέλη των συμβουλίων των ημικρατικών οργανισμών, ο Πρόεδρος ζητά από τα κόμματα να υποβάλουν κατάλογο με ονόματα μελών και φίλων που ενδιαφέρονται για διορισμό. Τα κόμματα πιστά στην πάγια πολιτική τους να επιλέγουν όχι τους καλύτερους αλλά κομματόσκυλα και πρόσωπα υπάκουα στις δικές τους εντολές και τους προτείνουν στον Πρόεδρο. Στη σκέψη και στόχος των κομμάτων, η εξυπηρέτηση δικών τους ανθρώπων. Έγνοια τους να εξυπηρετήσουν αποτυχόντες σε εκλογές, βουλευτικές ή τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποσώς και ενδιαφέρονται για ικανούς και άξιους. Ποσώς και ενδιαφέρονται να διοριστούν κατάλληλοι που θα υπηρετήσουν τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, πρόσωπα που θα εργασθούν για την ανάπτυξη των οργανισμών αυτών για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Η προεδρία του κράτους βρήκε την εύκολη λύση. Κάνει διορισμούς με κλήρωση από το καζαντί. Αυτό ακριβώς κάνει αφού δέχεται σωρείαν ονομάτων από τα κόμματα και χωρίς έλεγχο, χωρίς αξιολόγηση, επιλέγει τυχαία και πληρώνει τις θέσεις. Όπως έγινε και στους τελευταίους αντίστοιχους διορισμούς και τώρα διαπιστώνεται ότι στους καταλόγους που υπέβαλαν τα κόμματα περιλήφθηκαν και ακατάλληλα άτομα. Πρόσωπα που δεν πληρούσαν προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία. Και τώρα σύμφωνα με δημοσιεύματα που έχουν επιβεβαιωθεί, τρέχουν να διορθώσουν την γκάφα. Τη μια βδομάδα τους διόρισαν και την άλλη σπεύδουν να  ανακαλέσουν την πράξη. Τέτοια σοβαρότητα σε ένα ευρωπαϊκό κράτος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξαν μεταξύ άλλων, περιπτώσεις ατόμων τα οποία είχαν εκκρεμότητες με το δημόσιο, όπως είναι χρέη στον Φόρο Εισοδήματος αλλά και στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μεταξύ των απαγορεύσεων που μπαίνουν για τη συμμετοχή κάποιου σε διοικητικό συμβούλιο οργανισμού κοινής ωφελείας είναι και το να μην έχει καθαρό μητρώο σ’ ό,τι αφορά οφειλές προς το δημόσιο. Μόνο αυτά  είναι τα κωλύματα, μας λένε. Περί καταλληλότητας και ικανότητας, περί γνώσης του αντικειμένου για το οποίο καλούνται να υπηρετήσουν δεν μας λένε. Γιατί αν εξέταζαν κι αυτή την πτυχή ίσως να μη βρισκόταν κατάλληλος στις προτεινόμενες λίστες.

Αλλά όταν  κανείς δεν ενδιαφέρεται να πάει ο τόπος μπροστά, αυτά θα έχουμε συνεχώς. Και βλέπουμε τα χάλια μας. Αν υπήρχε ενδιαφέρον και έγνοια για το καλό και πρόοδο του τόπου, άλλη θα έπρεπε να ήταν η μεθοδολογία επιλογής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι συνεργάτες του έπρεπε να ψάχνουν, να αναζητούν ανάμεσα σε ικανούς και άξιους τους καταλληλότερους για διορισμό κι όχι να περιμένουν είτε τις προτάσεις των κομμάτων είτε κάποιους που μονίμως αυτοπροτείνονται και είναι πάντα διαθέσιμοι. Μπορεί και με αυτό τον τρόπο να μη φτάναμε στους άριστους των αρίστων, αλλά σίγουρα οι επιλογές θα ήταν πολύ καλύτερες από αυτές που γίνονται τόσα χρόνια.