Λίστες με ακατάλληλους για συμβούλια ημικρατικών

Η συνδρομή ορισμένων κομμάτων κάθε άλλο από βοηθητική ήταν για την κυβέρνηση, η οποία αναγκάζεται να πάρει νέες αποφάσεις για τα συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, στις λίστες ορισμένων κομμάτων περιλήφθηκαν «ακατάλληλα» άτομα που ήταν εκτός των προδιαγραφών που θέτει η σχετική νομοθεσία και η οποία είναι πολύ καλά γνωστή στις πολιτικές δυνάμεις. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την τελευταία του συνεδρία την περασμένη Παρασκευή, προχώρησε σε αλλαγές στις συνθέσεις διοικητικών συμβουλίων ημικρατικών οργανισμών. Αλλαγές που ήρθαν μόλις λίγες ημέρες μετά τον διορισμό τους.

Όπως φάνηκε στην πορεία, υπήρξε αριθμός περιπτώσεων που ήταν προβληματικές, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρά ζητήματα με τον διορισμό και τη συμμετοχή τους στα συμβούλια των ημικρατικών. Οι προβληματικές εισηγήσεις, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, προέρχονται από τον χώρο της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξαν και περιπτώσεις ατόμων τα οποία είχαν εκκρεμότητες με το δημόσιο, όπως είναι χρέη στον Φόρο Εισοδήματος αλλά και στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μεταξύ των απαγορεύσεων που μπαίνουν για τη συμμετοχή κάποιου σε διοικητικό συμβούλιο οργανισμού κοινής ωφελείας είναι και το να μην έχει καθαρό μητρώο σ’ ό,τι αφορά οφειλές προς το δημόσιο.

Θεωρώντας πως οι προτάσεις που ήρθαν από τα κόμματα είχαν ελεγχθεί κατάλληλα, η κυβέρνηση προχώρησε με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, προ δεκαημέρου, στον διορισμό των νέων διοικητικών συμβουλίων ημικρατικών οργανισμών. Μετά την απόφαση του Υπουργικού όλες οι λίστες είχαν σταλεί, όπως προνοείται από τη σχετική νομοθεσία, προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τον απαραίτητο έλεγχο. Εκεί κατά τον έλεγχο, αποκαλύφθηκε πως υπήρχε αριθμός «ακατάλληλων» ατόμων που περιλήφθηκαν στα διοικητικά συμβούλια ημικρατικών οργανισμών.

Ως εκ τούτου, η Κυβέρνηση θα έπρεπε τάχιστα να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις γιατί περιλαμβάνονταν και άτομα σε σημαντικούς ημικρατικούς οργανισμούς που δεν μπορούσαν να παραμένουν χωρίς διοικητικό συμβούλιο. Γι’ αυτό και την περασμένη Παρασκευή έγιναν οι αλλαγές σε διοικητικά συμβούλια για τα οποία υπήρξε πρόβλημα. Το θέμα θα βρίσκεται στην ατζέντα και του Υπουργικού Συμβουλίου για τις τελικές αποφάσεις, αφού μέχρι τότε θα έρθουν και οι αξιολογήσεις των ατόμων αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 αποτελεί πάγια τακτική της εκάστοτε κυβέρνησης να ζητά λίστες με ονόματα από τις πολιτικές δυνάμεις.