Μοιράζουν εκατομμύρια σε συμβούλους

Η έμμεση (επί πλέον) κυβερνητική οικονομική ενίσχυση των κομμάτων, για την οποία γράφαμε πριν λίγο καιρό έρχεται να επιβεβαιωθεί με πραγματικούς αριθμούς και στοιχεία.

Όπως έχει δημοσιευτεί τις τελευταίες μέρες στον τύπο οι κομματικοί εκπρόσωποι που διορίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών, θα στοιχίζουν στο κράτος  περίπου 1,5 εκ. ευρώ τον χρόνο.  Στο ποσό αυτό προστίθενται το επίδομα παραστάσεως που παραχωρείται στους προέδρους των διοικητικών συμβουλίων και το επίδομα ταξιδίου που παραχωρείται στους διοικητικούς συμβούλους που διαμένουν εκτός Λευκωσίας.

Αξίζει να πληροφορηθεί ο πολίτης  ότι την 1/1/2017 αυξήθηκαν οι αμοιβές των διοικητικών συμβούλων. Στην πρόταση που κατέθεσε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρηματολογούσε υπέρ της αύξησης των αμοιβών των διοικητικών συμβούλων, υποδεικνύοντας πως οι υφιστάμενες «δεν αποτελούν ούτε καν ελάχιστη ανταμοιβή για τον χρόνο που θυσιάζουν από την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή». Απότέλεσμα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τις αυξήσεις που εισηγήθηκε το Υπουργείο Οικονομικών, που συνεπάγονται πρόσθετη δαπάνη ύψους €360.000 ετησίως.

Πώς αμείβονται οι σύμβουλοι και πώς δικαιολογείται η αμοιβή τους; Ιδού πώς το Υπουργείο Οικονομικών, δικαιολογεί και αναλύει τα ποσά:

  • €100 ανά συνεδρία για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ημικρατικών οργανισμών των οποίων ο γενικός διευθυντής/εκτελεστικός πρόεδρος λαμβάνει μισθοδοσία αντίστοιχη γενικού διευθυντή υπουργείου.
  • €70 ανά συνεδρία για τα μέλη των υπόλοιπων διοικητικών συμβουλίων ημικρατικών και άλλων οργανισμών, συμβουλίων και επιτροπών που συστήνονται δυνάμει νόμου.

Σε σχετικό σημείωμα του Υπουργείου δικαιολογούνται και τα σχετικά επιδόματα: «Με βάση την πολιτική που ακολουθείται, η αμοιβή που καταβάλλεται στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων προορίζεται να αποτελεί συμβολικού παρά αντισταθμιστικού χαρακτήρα αποζημίωση. Παραχωρείται πρωτίστως έναντι των πάγιων εξόδων που συνεπάγεται η συμμετοχή σε συνεδρίες, ενώ συνιστά ελάχιστη ανταμοιβή για την απώλεια ωφέλιμου χρόνου και εισοδήματος. Ειδικά στα μέλη που προέρχονται από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ημικρατικών οργανισμών / επιτροπών ως εκ της θέσεως τους, η αμοιβή καταβάλλεται μόνο για συνεδρίες που πραγματοποιούνται εκτός του κανονικού ωραρίου. Τονίζεται ότι πέραν της αμοιβής, στα μέλη που προέρχονται από πόλεις εκτός της Λευκωσίας παραχωρείται επίδομα ταξιδίου ανά χιλιόμετρο για την κάλυψη των εξόδων μετάβασής τους στις συνεδρίες και επιστροφής. Περαιτέρω, παραχωρείται στους προέδρους των διοικητικών συμβουλίων επίδομα παραστάσεως για κάλυψη των εξόδων τους.»

Το αίτημα Δ. Καλογήρου

Για την αύξηση των αμοιβών των διοικητικών συμβούλων την 1/1/2017 έβαλε το χεράκι και η πρόεδρος  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Δήμητρα Καλογήρου η οποία ζήτησε αύξηση της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών της επιτροπής. Το Υπουργείο Οικονομικών εξέτασε το αίτημα της κ. Καλογήρου και αποφάσισε να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την αύξηση της αμοιβής των μελών των διοικητικών συμβουλίων από τα €50,83 ανά συνεδρία στα €70 ανά συνεδρία. Παράλληλα, για τις περιπτώσεις των μελών των διοικητικών συμβουλίων ημικρατικών οργανισμών, των οποίων ο γενικός διευθυντής/εκτελεστικός πρόεδρος λαμβάνει μισθοδοσία αντίστοιχη γενικού διευθυντή υπουργείου (πάγιος βασικός μισθός €70.685), όπως είναι για παράδειγμα η ΑΗΚ, η ΑΤΗΚ, η Αρχή Λιμένων, το ΡΙΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.ά. που ως θεωρείται ότι  έχουν αυξημένο όγκο εργασίας και ευθύνη σε σχέση με τα υπόλοιπα διοικητικά συμβούλια, το Υπουργείο Οικονομικών εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο όπως η αμοιβή τους καθοριστεί στα €100 ανά συνεδρία. Πρόσθετα, το Υπουργείο Οικονομικών εισηγήθηκε και έγινε αποδεκτό από το Υπουργικό Συμβούλιο την καταβολή αμοιβής €1.000 τον μήνα στους διοικητικούς συμβούλους της Εταιρείας Υδρογονανθράκων και €100 ανά συνεδρία στους διοικητικούς συμβούλους της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου.

Κάπως έτσι δικαιολογούνται και δίνονται αυξήσεις για τις πιο πάνω θέσεις όταν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα χρόνια τώρα βρίσκονται καθηλωμένοι ή ακόμα και μειώνονται. Κάπως έτσι υπάρχει τόσος ανταγωνισμός και τόση αγωνία από τόσο μεγάλο αριθμό προσώπων να εξασφαλίσουν έναν διορισμό σε συμβούλιο κάποιου ημικρατικού οργανισμού.