Ανακοινώνονται αντισταθμιστικά μέτρα για μείωση της τιμής στο ρεύμα

Η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νάτασα Πηλείδου θα προβεί σε ανακοινώσεις