Ανθή Εξαδάκτυλου: Τα ΜΕΔ υπάρχουν, δεν είναι όλοι συνεργάσιμοι

Με έτος ίδρυσης το 2017, η Gordian Holdings Ltd στοχεύει στη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και της ανάπτυξης των τραπεζικών συστημάτων της Κύπρου. Σήμερα, θεωρείται ένας κορυφαίος επενδυτής εξασφαλισμένων χρεών και χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Κύπρο και την Ελλάδα, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση περίπου €5,5 δισ.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Gordian Holdings, Ανθή Εξαδάκτυλου, σε συνέντευξή της στο τεύχος Σεπτεμβρίου του περιοδικού GOLD, εξηγεί γιατί η Κύπρος δεν έχει ξεμπερδέψει ακόμη από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ), ενώ τονίζει τη σημασία της διαπραγμάτευσης με τους οφειλέτες βάσει μιας «σταθερής, αλλά δίκαιης» προσέγγισης.

Πώς θα αξιολογούσατε την τρέχουσα κατάσταση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου όσον αφορά το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ);

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2013 έφερε στην επιφάνεια ΜΕΔ στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου, τόσο σε εταιρείες όσο και σε ιδιώτες. Έκτοτε, χωρίς αμφιβολία, η Κύπρος σημείωσε σημαντική πρόοδο στη μείωση των ΜΕΔ.

Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια, τα ΜΕΔ μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσω μεγάλων χαρτοφυλακίων που πωλήθηκαν σε τρίτους επενδυτές και μέσω της ενσωμάτωσης τοπικών Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων (CAC). Το Helix, το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η Gordian, ήταν το πρώτο και μακράν το μεγαλύτερο από αυτές τις συναλλαγές μέχρι σήμερα.

Αυτή η συμφωνία ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος για την απομάκρυνση των ΜΕΔ από τον τραπεζικό τομέα και με τη σειρά του, επέτρεψε στις τράπεζες να αποδεσμεύσουν σημαντικά κεφάλαια έναντι των ΜΕΔ που διαχειρίζονταν, κάτι που συνέβαλε και στην ρευστότητά τους και κατ’ επέκτασιν στην οικονομική ανάπτυξη.

Παρ’ όλα αυτά, πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι τα ΜΕΔ δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά υπάρχουν και πρέπει να επιλυθούν, καθώς συνεχίζουν να περιορίζουν την ανάπτυξη της ευρύτερης κυπριακής οικονομίας.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων στην Κύπρο, και συγκεκριμένα η ΚΕΔΙΠΕΣ, η Gordian Holdings Ltd και η νεοσύστατη Themis Portfolio Management Holdings Ltd, κατέχουν στο σύνολό τους περισσότερα από €13 δισ. ευρώ ΜΕΔ σε εκκρεμή υπόλοιπα πελατών που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών είναι μακροχρόνιων ΜΕΔ που διατηρούνται από στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Πώς διαχειρίζεται μια εταιρεία το χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ της;

Στη Gordian ακολουθούμε τη φιλοσοφία ότι πρέπει να είμαστε σταθεροί, αλλά δίκαιοι. Όπου οι οφειλέτες επιθυμούν να βρουν συναινετική λύση για το χρέος τους θα υπάρχει πάντα τρόπος, αλλά αυτό απαιτεί συνεργασία και από τις δύο πλευρές. Αυτό προϋποθέτει μια σειρά διαδικασιών. Και είμαστε υπερήφανοι που είμαστε ευέλικτοι και εφευρετικοί, αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί να περιμένουμε να δούμε μειωμένες ρυθμίσεις αποπληρωμής, ανταλλαγές χρέους για περιουσιακά στοιχεία, συναινετικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών.

Αναγνωρίζουμε, επίσης, την κοινωνική μας ευθύνη όταν εμπλέκονται κύριες κατοικίες ή μικρές επιχειρήσεις. Όμως, δεν είναι όλοι οι οφειλέτες συνεργάσιμοι και δυστυχώς, όπου συμβαίνει αυτό, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να βασιστούμε στα νομικά μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό σαφώς δεν είναι υπέρ για κανένα από τα δύο μέρη.

Έχοντας εργαστεί για πολλά χρόνια στην Τράπεζα Κύπρου, σε τι διαφέρει η τρέχουσα θέση σας ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Gordian Holdings από την προηγούμενη;

Σαφώς, οι δύο θέσεις δεν μπορούν να συγκριθούν. Στην Τράπεζα Κύπρου, πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου ως υπάλληλος στην πρώτη γραμμή σε διάφορες θέσεις. Πρώτα απ’ όλα, ήμουν σε θέσεις που αφορούσαν δανεισμούς κυρίως μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων (από το 2014) και στο  Τμήμα Αναδιάρθρωσης και Ανακτήσεων, όπου διαχειριζόμουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια μεγάλων πελατών.

Ο ρόλος μου στην τράπεζα επικεντρώθηκε περισσότερο στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου και της ομάδας που διοικούσα, παρέχοντας μειώσεις ΜΕΔ και στη συνέχεια ολοκλήρωση της πώλησης του Project Helix για λογαριασμό της τράπεζας.

Ο σημερινός μου ρόλος είναι εντελώς διαφορετικός και πρέπει να πω, ακόμη πιο απαιτητικός με περισσότερες ευθύνες. Έχω υπό την ευθύνη μου μια εταιρεία περίπου 160 εργαζομένων, με Assets υπό διαχείριση ύψους περίπου €5,5 δισ., να λειτουργεί αυτόνομα και να παρέχει την εμπορική της στρατηγική, διασφαλίζοντας ότι λειτουργεί και συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς και τη νομοθεσία.

Όταν ανέλαβα διευθύνουσα σύμβουλος της Gordian τον Ιανουάριο του 2020, περίμενα να έχω λίγο χρόνο για να εξελιχθώ στον ρόλο και να αισθανθώ σίγουρη για τη θέση μου. Αντίθετα όμως, ο covid-19 μας επηρέασε αρκετά, όπως βέβαια και πολλές άλλες εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Μας ανάγκασε να αντιμετωπίσουμε πρωτοφανείς προκλήσεις και να προσαρμοστούμε γρήγορα στους ρόλους μας για να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί και ότι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες θα παραμείνουν ασφαλείς.

Δεν ήταν εύκολο, αλλά με την υποστήριξη της ανώτερης ομάδας και κυρίως των εργαζομένων της Gordian, που είναι και το πολυτιμότερο μας κεφάλαιο, ξεπεράσαμε αυτήν την πρόκληση.

πηγή: InBusiness