Αστυνομία/προαγωγές: Αποζημιώσεις χιλιάδων ευρώ με… χρονοκαθυστέρηση θα λάβει ο Γιώργος Τρυφωνίδης

Ακόμα… παιδεύουν οι προ πενταετίας ανακατατάξεις στα υψηλά διοικητικά στρώματα της Αστυνομίας Κύπρου.

Ο Γιώργος Τρυφωνίδης δικαιώθηκε, κατόπιν προσφυγής του στο Διοικητικό Δικαστήριο, σε σχέση με τις προαγωγές που είχαν γίνει την 1η Μαρτίου του 2016 στις θέσεις των βοηθών αρχηγών της Αστυνομίας.

Μάλιστα, θα λάβει αναδρομικά αρκετές χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση από τη Δημοκρατία για τα χρόνια που έπρεπε να αμείβεται ως βοηθός αρχηγός (μισθοί, σύνταξη και εφάπαξ).

Ο αφυπηρετήσας από τον Μάιο του 2016  Γ. Τρυφωνίδης ήταν τότε ένας εκ των εννέα συνολικά υποψηφίων για να καταλάβουν τη μία από τις τρεις θέσεις βοηθών αρχηγών Αστυνομίας. Ωστόσο, έμεινε εκτός των πρώτων επιλογών και έτσι προσέφυγε κατά της Δημοκρατίας δικαστικώς.

Ένα από τα βασικά του επιχειρήματα ήταν ότι παραγνωρίστηκε η πείρα του, και συγκεκριμένα ότι δεν προσμετρήθηκε ως προσόν η υπηρεσία του στη θέση του αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Φυλακών.

Το εν λόγω δικαστικό όργανο αποδέχθηκε το πιο πάνω νομικό σημείο, σημειώνοντας σχετικά στην απόφασή του: «{…}ο Υπουργός δεν τήρησε και καταστρατήγησε την (και) απ’ αυτόν ορθά αναφερόμενη ανωτέρω νομολογιακή αρχή, αφού κατέληξε σε εύρημα υπεροχής σε πείρα των ενδιαφερόμενων προσώπων έναντι του αιτητή (και συνακόλουθα συνεκτίμησε τέτοια «υπεροχή» στη γενική σύγκριση των υποψηφίων), βάση των (διαφορετικών) καθηκόντων που οι υποψήφιοι, όλοι Ανώτεροι Αστυνόμοι κατά τον επίδικο χρόνο, εκτελούσαν. Το κατά πόσο τα καθήκοντα που εκτελούσε ο αιτητής ως Αναπληρωτής Διευθυντής Φυλακών του ανατέθηκαν κατόπιν αίτησής του ή κατόπιν παρότρυνσης του τότε Υπουργού είναι αδιάφορο για την εφαρμογή της ανωτέρω νομολογιακής αρχής, αφού μέτρο κρίσης και συνακόλουθα σύγκρισης, ως αναφέρεται στη νομολογία ανωτέρω, (πρέπει να) είναι η επάρκεια και αποτελεσματικότητα με την οποία άσκησε ο αιτητής τα εν λόγω καθήκοντα που ανέλαβε και όχι η φύση ή το είδος της εργασίας που εκτέλεσε».

Απόφαση της υπουργού

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο προχθές, οπότε τα μέλη της αστυνομικής δύναμης ενημερώθηκαν επίσημα για σχετική απόφαση της υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης Στέφης Δράκου. Συγκεκριμένα, κοινοποιήθηκε, μέσω των εβδομαδιαίων διαταγών του αρχηγού Αστυνομίας, η απόφαση της κ. Δράκου να ενεργοποιήσει το άρθρο 16 του Περί Αστυνομίας Νόμου του 2004 και να προάξει με αναδρομική ισχύ τον κ. Τρυφωνίδη από την 1η Μαρτίου του 2016.

Να σημειωθεί ότι η υπουργός στη βάση του ίδιου άρθρου προχώρησε (για τυπικούς λόγους) σε προαγωγή τού νυν αρχηγού και νυν υπαρχηγού Αστυνομίας, Παπαθεοδώρου και Μαυρή, αντίστοιχα. Οι δύο προαναφερθέντες ήταν μεταξύ των τριών εκλεκτών για τις θέσεις του βοηθού αρχηγού (μαζί με τον Κ. Μιχαηλίδη) τον Μάρτιο του 2016, και κατά συνέπεια επηρεάστηκε η προαγωγή τους από τη δικαστική δικαίωση Τρυφωνίδη. Εννοείται πως ο διορισμός των Παπαθεοδώρου και Μαυρή στις υψηλότερες βαθμίδες της δύναμης, ποσώς επηρεάζεται από την πιο πάνω εξέλιξη.

Πάντως, το θέμα των βοηθών αρχηγών απασχολούσε από τον Οκτώβριο του 2013. Τότε η ηγεσία της Αστυνομίας Κύπρου είχε μείνει με έναν βοηθό κι απέμεναν τρεις ισόβαθμες θέσεις για να συμπληρωθεί η διοικητική πυραμίδα. Αν και θεωρείτο πως τη μια θέση θα καταλάμβανε ο Ανδρέας Κουσιουμής, βάσει δρομολογημένης δικαστικής δικαίωσής του, εντούτοις στη βάση γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας προήχθησαν άμεσα τρεις αξιωματικοί στις ισάριθμες θέσεις. Όταν λίγους μήνες μετά δικαιώθηκε ο Κουσιουμής, διαορίστηκε ως πέμπτος βοηθός αρχηγός. Εκείνη την περίοδο είχε προκληθεί πρόβλημα με το Γενικό Λογιστήριο και χρειάστηκε να γίνει ειδική διευθέτηση για να λαμβάνει τον μισθό του…

 

πηγή: ΠΟΛΙΤΗΣ